Sosyal Medya

İsviçre

İsviçre Mahkemesi, milyarder Hintli Hinduja ailesini çalışanlarını istismar suçundan mahkum etti: Ev hizmetlilerine ağır çalışma koşulları ve düşük ücretler

yazar

Yayınlayan

on

Bu karar, uluslararası işçi hakları ve yasal korumalar bağlamında önemli bir örnek teşkil ediyor ve İsviçre’de işçi haklarının korunması konusundaki yasal düzenlemelerin etkinliğini gündeme getiriyor.

Haber Metni:

İsviçre’nin Cenevre kentindeki mahkeme, Hinduja ailesini insan ticareti suçlamalarından beraat ettirdi ancak “wucher” (aşırı fiyat uygulamak) suçundan dolayı suçlu buldu. Wucher’in açıklaması haberin sonunda.

Mahkeme, Hinduja ailesinin Hindistan’dan getirdiği ev hizmetlilerini zorla İsviçre’ye getirmediği ancak düşük ücretler karşılığında ağır çalışma koşulları altında çalıştırdığını belirtti. Ev hizmetlileri, ailenin Cologny’deki villasında ayda yaklaşık 300 İsviçre Frangı karşılığında günde 18 saat çalıştıklarını ve bazılarının hava sığınaklarında barındırıldıklarını ifade etmişlerdi.

Mahkeme kararında, Patriark Prakash Hinduja (79) ve eşi Kamal Hinduja (75) toplamda 2.5 milyon İsviçre Frangı tasarruf ettikleri için dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Damatları Ajay Hinduja ve eşi Narmarat Hinduja ise dört yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, Hinduja ailesinin ev hizmetlilerinin zayıf durumunu istismar ettiği ve yasa dışı bir şekilde aşırı kar elde ettiği sonucuna vardı. Hinduja ailesinin savunması ise ev hizmetlilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek için adımlar attıkları yönündeydi, ancak mahkeme bu savunmayı kabul etmedi.

İsviçre Devlet Televizyonu SRF Haberi:

https://www.srf.ch/play/tv/-/video/-?urn=urn:srf:video:309a51e4-463f-4b54-9af7-df137e8c160a

Hinduja ailesi, kökeni Hindistan’a dayanan ve dünya çapında önemli bir iş ve finans grubunu yöneten bir ailedir. Aile, özellikle Hinduja Group şirketleriyle tanınmaktadır. Hinduja Group, bir dizi sektörde faaliyet gösteren çok uluslu bir şirket grubudur ve enerji, telekomünikasyon, finans, otomotiv, gayrimenkul ve medya gibi alanlarda yatırımları bulunmaktadır. Ailenin en tanınmış üyeleri arasında Srichand Hinduja, Gopichand Hinduja, Prakash Hinduja ve Ashok Hinduja gibi isimler bulunmaktadır. Hinduja ailesi, dünya genelindeki iş ve yatırımlarıyla dikkat çekerken, kişisel servetleri ve küresel ekonomi üzerindeki etkileriyle bilinmektedir.

Hinduja ailesinin serveti, çeşitli kaynaklara göre değişkenlik göstermekle birlikte oldukça büyük bir miktarı kapsamaktadır. 2020 itibarıyla ailenin toplam servetinin 15 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmekteydi. Bu servet, Hinduja Group’un çeşitli sektörlerdeki uluslararası yatırımları ve işletmeleriyle elde edilmiştir. Hinduja Group, enerji, otomotiv, finans, medya, gayrimenkul ve telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren çok uluslu bir şirketler grubudur. Ailenin serveti, şirketlerin global çapta genişlemesi ve çeşitli varlıkları üzerinden elde edilen gelirlerle büyümüştür. Ancak servetlerin güncel durumu ve değişimleri, ekonomik koşullar, piyasa dalgalanmaları ve şirket performanslarına bağlı olarak sürekli değişebilmektedir.

Wucher suçu, genellikle aşırı fiyatlandırma veya fahiş fiyat uygulama olarak çevrilebilecek Almanca kökenli bir hukuki terimdir. Hukuk sistemlerinde, özellikle tüketici koruması açısından önem taşır ve genellikle haksız ticari uygulamaları önlemek amacıyla düzenlenmiş yasal düzenlemeler kapsamında ele alınır.

Wucher suçu, bir tarafın diğerine karşı aşırı derecede yüksek bir fiyat dayatması veya kabul ettirmesi olarak tanımlanabilir. Bu durum, normal piyasa koşullarına göre açıkça kabul edilemeyecek kadar yüksek bir kar elde etmeye yönelik bir davranışı ifade eder. Örneğin, bir mal veya hizmetin gerçek değerinin çok üzerinde bir fiyatla satılması veya satın alınması durumunda wucher suçu işlenmiş olabilir.

Wucher suçu genellikle yasal düzenlemelerle belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir ve bu suçu işleyenler, tüketici haklarını koruma amacıyla çeşitli cezai yaptırımlara tabi tutulabilirler. Aynı zamanda, sözleşme serbestisi ve piyasa ekonomisi prensipleri çerçevesinde, adil ve makul fiyatlandırma esaslarına uygun davranılması gerektiği vurgulanır.

Bu suç, tüketici haklarını koruma ve adil ticari ilişkileri sağlama amacıyla hukuk sistemlerinde önemli bir yer tutar ve genellikle tüketiciyi koruma amacı güden yasal düzenlemelerle sıkı bir şekilde denetlenir.

Türkiye’de “wucher” terimi yerine genellikle “aşırı fiyat uygulama” veya “fahiş fiyat” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda da benzer kavramlar ve suç tipleri bulunmaktadır.

Örneğin, Türk Ceza Kanunu’nun 226. maddesi “Aşırı Fiyat Artışı Yapılması” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, tüketiciyi koruma amacıyla yapılan aşırı fiyat artışları, belirli koşullar altında cezai yaptırımlara tabi tutulabilir. Kanun, özellikle afet ve salgın gibi durumlarda mal ve hizmet fiyatlarının haksız şekilde artırılmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Dolayısıyla, Türkiye’de “wucher” terimi Almanya’daki hukuk sisteminden farklı olarak doğrudan kullanılmamakta, ancak hukuki ve tüketici koruma bağlamında benzer konular Türk Ceza Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerde ele alınmaktadır. Bu çerçevede, aşırı fiyat uygulaması veya fahiş fiyat artışı gibi kavramlar hukuki süreçlerde ve tüketici hakları korunması çerçevesinde önem taşımaktadır.

#HindujaAilesi #WucherSuçu #İşçiHakları #İsviçreMahkemesi #EvHizmetlileri #AşırıFiyat #CenevreMahkemesi #isviçre #isviçrehaberleri #wucher #mahkeme #istismar #hizmetliler #haber #Avrupa İndia #Hindistan #Reichefamilie

Haberin Devamını Oku
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsviçre

Limmat Nehri ve Bölgesinin Tarihi ve Kültürel Önemi: İsviçre’nin Saklı Hazinesi

yazar

Yayınlayan

on

By

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin önemli doğal ve kültürel varlıklarından biridir. İşte bu bölgenin tarihçesi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler:

Limmat Nehri’nin Tarihçesi ve Özellikleri

Limmat Nehri:

 • Kaynağı ve Uzunluğu: Limmat Nehri, İsviçre’deki Zürih Gölü’nden doğar ve Aare Nehri’ne dökülür. Nehrin toplam uzunluğu yaklaşık 140 kilometredir.
 • Coğrafi Konum: Limmat Nehri, Zürih Kantonu’ndan başlayarak Aargau Kantonu’na kadar uzanır. Bu bölge, tarih boyunca önemli bir ticaret ve ulaşım koridoru olmuştur.

Tarihçesi:

 • Antik Dönemler: Roma İmparatorluğu döneminde, Limmat Nehri çevresi stratejik bir öneme sahipti. Bölgede yerleşim ve ticaret faaliyetleri yoğundu. Zürih’teki Lindenhof tepesinde Roma kalıntıları bulunmaktadır.
 • Ortaçağ: Ortaçağ boyunca, Limmat Nehri çevresindeki şehirler ve kasabalar büyüdü ve gelişti. Zürih, bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline geldi.
 • Modern Dönem: Limmat Nehri, endüstriyel devrimle birlikte ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer aldı. Nehir boyunca fabrikalar ve sanayi tesisleri kuruldu.

Limmat Bölgesi’nin Özellikleri

Doğal Güzellikler:

 • Peyzaj: Limmat Nehri ve çevresi, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ünlüdür. Nehir boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, doğa severler için popülerdir.
 • Rekreasyon Alanları: Limmat Nehri’nin çevresi, yüzme, balık tutma ve kano gibi çeşitli rekreasyon aktiviteleri için uygundur.

Kültürel ve Tarihi Değerler:

 • Zürih: Limmat Nehri’nin doğduğu Zürih, İsviçre’nin en büyük şehirlerinden biridir ve tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Şehirdeki eski binalar, kiliseler ve müzeler, bölgenin zengin tarihini yansıtır.
 • Lindenhof: Zürih’teki Lindenhof tepesi, Roma döneminden kalma kalıntıları ve muhteşem şehir manzarası ile ünlüdür.
 • Küçük Kasabalar ve Köyler: Limmat Nehri boyunca, tarihi ve kültürel açıdan zengin küçük kasabalar ve köyler bulunur. Bu yerleşim yerleri, geleneksel İsviçre mimarisini ve yaşam tarzını gözler önüne serer.

Ekonomik Önemi:

 • Ticaret ve Sanayi: Limmat Bölgesi, tarih boyunca ticaret ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Günümüzde de ekonomik açıdan önemli bir bölgedir.
 • Turizm: Doğal ve kültürel zenginlikleriyle Limmat Bölgesi, turizm açısından da büyük bir çekim merkezidir. Bölgeye gelen turistler, nehir boyunca çeşitli aktiviteler yapma fırsatı bulur.

Özet

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini barındıran önemli bir bölgedir. Nehir boyunca uzanan bu bölge, antik çağlardan günümüze kadar ticaret, ulaşım ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve ekonomik önemiyle Limmat Bölgesi, İsviçre’nin en dikkat çekici bölgelerinden biridir.

#LimmatNehri #LimmatBölgesi #İsviçreTarihi #Zürih #DoğalGüzellikler #KültürelMiras #TarihVeKültür #İsviçreTurizmi #isviçre #isviçrehaberleri #Limmat #Zürich #zürih #zürichsee

Haberin Devamını Oku

İsviçre

Winterthur: İsviçre’nin Kalbindeki Kültürel Hazineler Şehri

yazar

Yayınlayan

on

By

Winterthur, İsviçre’nin Zürih kantonunda yer alan ve ülkenin en büyük altıncı şehri olan bir şehirdir. Winterthur’un kuruluş hikayesi, oluşumu ve tarihi hakkında bilgiler şu şekilde:

Kuruluş Hikayesi ve Oluşumu

Winterthur, ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde “Vitudurum” adıyla bilinen bir yerleşim yeri olarak ortaya çıkmıştır. Roma döneminde stratejik bir öneme sahip olan bu bölge, Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırlarını korumak için kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bölge, Cermen kabilelerinin kontrolüne geçmiştir.

Orta Çağ’da, Winterthur bölgesi, Habsburg Hanedanı’nın etkisi altına girmiştir. Şehir, 1264 yılında Habsburglar tarafından kurulmuştur ve hızla gelişerek önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde, şehirde birçok kilise, manastır ve sur inşa edilmiştir.

Tarihi

Winterthur’un tarihi, çeşitli dönemlerde farklı siyasi ve ekonomik değişimlerle şekillenmiştir. Orta Çağ boyunca şehir, Almanya’nın güneyindeki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu ve bu nedenle önemli bir ticaret merkeziydi. Şehir, Habsburg Hanedanı’nın kontrolünde kaldı ve 1415 yılında İsviçre Konfederasyonu’na katıldı.

 1. ve 19. yüzyıllarda, sanayi devrimi ile birlikte Winterthur, sanayileşmenin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle tekstil ve mühendislik alanlarında büyük bir gelişim gösterdi. Bu dönemde, şehirde birçok fabrika ve sanayi tesisi kuruldu.
 2. yüzyılda, Winterthur, kültürel ve eğitim alanında da önemli bir merkez haline geldi. Şehirde birçok müze, sanat galerisi ve üniversite bulunmaktadır. Winterthur, aynı zamanda yeşil alanları ve parkları ile de ünlüdür.

Kültürel ve Tarihi Miras

Winterthur, tarihi ve kültürel mirası ile de dikkat çekmektedir. Şehirde bulunan önemli yapılar ve müzeler şunlardır:

 • Winterthur Sanat Müzesi (Kunstmuseum Winterthur): Modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarıyla ünlüdür.
 • Technorama: İsviçre Teknoloji ve Bilim Merkezi, interaktif sergileriyle ziyaretçileri bilgilendirir ve eğlendirir.
 • Eski Şehir (Altstadt): Orta Çağ’dan kalma sokakları ve tarihi binaları ile dikkat çeker.

Winterthur’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, şehri ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan bu miras, Winterthur’u İsviçre’nin önemli şehirlerinden biri yapmaktadır.

Winterthur’da yıl boyunca birçok yerel etkinlik ve festival düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve topluluk ruhunu yansıtır. İşte Winterthur’da öne çıkan bazı yerel etkinlikler:

1. Albani Festivali

Albani Festivali, Winterthur’da düzenlenen en büyük ve en popüler festivallerden biridir. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festival, şehir merkezinde gerçekleşir ve üç gün boyunca devam eder. Festival boyunca çeşitli müzik konserleri, dans gösterileri, sokak performansları ve çocuklar için etkinlikler düzenlenir. Ayrıca, yerel yiyecek ve içecek stantları da festivale katılanlara hizmet verir.

2. Winterthurer Musikfestwochen

Winterthurer Musikfestwochen, Ağustos ayında düzenlenen ve iki hafta süren bir müzik festivalidir. Festivalde, çeşitli müzik türlerinde performans sergileyen yerel ve uluslararası sanatçılar yer alır. Konserler genellikle açık havada, özellikle eski şehir merkezinde kurulan sahnelerde gerçekleştirilir. Festival, müzik severler için unutulmaz bir deneyim sunar.

3. Internationale Kurzfilmtage Winterthur

Kasım ayında düzenlenen Internationale Kurzfilmtage Winterthur, uluslararası bir kısa film festivalidir. Festival, kısa film yapımcılarını, sinema tutkunlarını ve film eleştirmenlerini bir araya getirir. Yarışma kategorileri, gösterimler ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler ile film dünyasına dair kapsamlı bir deneyim sunar.

4. Winterthur Noël (Christmas Market)

Aralık ayında düzenlenen Winterthur Noël, şehir merkezinde kurulan geleneksel bir Noel pazarını içerir. Pazarda, el yapımı hediyelik eşyalar, yerel yiyecekler ve içecekler satılır. Noel atmosferi, ışıklandırmalar ve süslemeler ile desteklenir. Ayrıca, çocuklar için çeşitli etkinlikler ve atölyeler de düzenlenir.

5. Winterthurer Fasnacht (Karnaval)

Winterthurer Fasnacht, Şubat veya Mart aylarında düzenlenen geleneksel bir karnaval etkinliğidir. Karnaval boyunca renkli kostümler giyen insanlar, şehirde geçit törenleri yapar. Müzik, dans ve sokak partileri ile kutlanan bu etkinlik, yerel halkın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker.

6. Steinberggasse Festivali

Steinberggasse Festivali, Haziran ayında düzenlenen ve bir hafta süren bir etkinliktir. Şehir merkezindeki Steinberggasse caddesinde gerçekleşen festival, çeşitli müzik konserleri, tiyatro gösterileri, el sanatları pazarları ve yiyecek stantları içerir.

7. Afropfingsten

Afropfingsten, Mayıs veya Haziran aylarında düzenlenen ve Afrika kültürünü kutlayan bir festivaldir. Festivalde Afrika müziği, dans gösterileri, sanat sergileri ve yerel Afrika mutfağına ait lezzetler sunulur. Bu etkinlik, kültürel çeşitliliği ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlar.

Winterthur’da düzenlenen bu etkinlikler, şehrin dinamik ve canlı bir kültürel atmosfere sahip olduğunu göstermektedir. Bu festivaller, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bir araya gelip eğlenmesini ve kültürel deneyimler yaşamasını sağlar.

#Winterthur #İsviçre #KültürVeSanat #GeziWinterthur #ŞehirKeşfi #TarihiMiras #SanatınBaşkenti #YılBoyuncaEtkinlikler #Doğaİleİçiçe #WinterthurGözAt #İsviçrehaberleri #isviçredeşehirler #kesfet #zürih #albanifest

Haberin Devamını Oku

İsviçre

İsviçre’nin Sesi Halkın Sesi – Kendi Haberinin Kendi Muhabiri Ol

yazar

Yayınlayan

on

By

Tatil Fotoğraflarını veya Videonu Çek ve WhatsApp’tan Bize Gönder!

Binlerce vatandaş, yıllık tatilini geçirmek üzere anavatanına veya dünyanın farklı ülkelerine seyahat ediyor. Kimi tatilini köyünde, kimi Türkiye’nin Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya, Alanya gibi tatil beldelerinde geçiriyor.

Gördüğünüz ilginç veya dikkat çekici anları bizimle paylaşın:

 • Tatil beldenizden, köyünüzden, yörenizin meşhur bir yerinden gördüğünüzü başkalarıyla paylaşmak istedğiniz yerlerden, sevdiklerinizle buluşma anlarından, tatil keyfi, denizde keyif, eleştiri, tepki, alışverişlerde fiyatlarla ilgili,
 • Yolculuk esnasında havalimanından, sahillerden, eğlence mekanlarından veya karayolundan her türlü görüntüyü ister konuşarak yorumlayarak, ister sadece görüntü veya fotoğraf çekerek bize ulaştırın.

Gönderinizde isminizin yayınlanmasını istemiyor ve anonim kalmak istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. Gönderilerinizde fotoğraflara konuya dair kısa bilgiler ekleyin ve videoları ister yorumlayarak konuşun, ister yorumsuz çekip gönderin. Konuya dair kısaca bilgi eklemeyi unutmayın.

Olumlu ya da olumsuz her türlü eleştirinizi, paylaşımlarınızı ve mutluluk anlarınızı bekliyoruz.

Gönderilerinizi video veya fotoğraf olarak WhatsApp’tan şu numaraya ulaştırabilirsiniz: +41 78 899 79 29

Sizden gelen paylaşımlar, tatil deneyimlerinizi ve anılarınızı herkesle paylaşmamıza yardımcı olacak. Şimdiden teşekkürler!

#İsviçreninSesi #HalkınSesi #TatilPaylaşımları #WhatsAppGönderileri #TatilAnıları #Keşfet #Keşfetedüş #Tatil #Marmaris #Bodrum #Antalya #Alanya #Schweiz #Deutschland #Almanya #İsviçre #Haber #Türkiye #Türkei #Ferien #Urlaub #Reisen #Flughafen #Airport #Kuşadası #Belek #Denizli #Pamukkale #Kapadokya #amatör #gezi #muhabir #fotografcı #isviçre #isviçretürkleri #AlmanyaTürkleri

Haberin Devamını Oku

Trendler