Sosyal Medya

İsviçre

Tamara Funiciello “Hangi Kantonda Tecavüze Uğradığım Önemli Olmamalı”

yazar

Yayınlayan

on

1 Temmuz’dan İtibaren Yürürlüğe Giren “Nein Heisst Nein” İlkesi

1 Temmuz’dan itibaren “Nein heisst Nein” – “Hayır hayır demektir” prensibiyle revize edilen cinsel suçlar yasası yürürlüğe girdi. SP Ulusal Meclis Üyesi Tamara Funiciello dört yıl boyunca bunun için mücadele etti. Şimdi sonuçtan memnun değil.


Yeni Cinsel Suçlar Yasası ve Değişiklikler

Yeni cinsel suçlar yasası, zorlamanın tecavüz olarak kabul edilmesini artık gerektirmiyor. Yani tecavüze uğrayan bir kurbanın, tecavüze karşı fiziksel olarak ‘tecavüz olduğunun inanılması için” direndiğini kanıtlaması gerekmiyor. Gerçek hayatta, tecavüze ve cinsel saldırıya uğrayan çoğu kurban hareketsiz kalıyor. Korku ve şokla donuyorlar, bu duruma “donma” deniyor. Şimdi tecavüz durumunda “Hayır hayır demektir” prensibi geçerli olacak. Bir mahkumiyet için, kurbanın bunu istemediğini sözlü veya sözsüz olarak belirtmesi yeterli olacak.

Ayrıca tecavüzle ilgili yasa maddesi cinsiyet nötr olarak yeniden düzenlendi. Artık sadece istenmeyen vajinal penetrasyon tecavüz olarak kabul edilmeyecek, her türlü cinsel saldırı tecavüz olarak değerlendirilecek. Ayrıca, mahkemelerin cinsel suçluları, gelecekteki saldırıları önlemek için rehabilitasyon programlarına katılmaya zorlaması için şartlar oluşturuldu. Bu rehabilitasyon programları, psikoterapi, grup terapisi veya egzersizlerden oluşuyor. Aynı zamanda, parlamento cinsel taciz için ceza oranını artırdı. Artık mahkeme sadece para cezası vermekle kalmayacak, cinsel taciz durumunda fail mahkum edilebilecek.


Mahkumiyet Zorluğu ve Demokratik İlkeler

Ancak temel sorun, cinsel saldırıların genellikle dört gözle gerçekleştirilen suçlar olması. Bir olayı kanıtlamak zor. Bu yasa değişikliği ile daha fazla fail mahkum edilebilecek mi? Şüphe durumunda sanık lehine olan demokratik prensibimiz burada da geçerli olmalı. Bu yasa revizyonunun amacı daha fazla mahkumiyet sağlamak değil, cinsiyete dayalı, cinsel şiddeti genel olarak sona erdirmek.


Funiciello’nun Görüşleri ve Eleştirileri

Ve bu revize edilmiş yasa maddesi bunu sağlayacak mı?

Hayır, tek bir yasa maddesi toplumumuzu değiştiremez.

Funiciello: Yasaların revizyonu, cinsel şiddeti önleme ve faillerle mücadele programları gibi konularda büyük bir adım olsa da, yeterli değil. Cinsiyete dayalı şiddetin son bulması için daha fazla önlem alınması gerekiyor.


Funiciello’nun Profili ve Siyasi Geçmişi

Tamara Funiciello, İsviçre’deki SP Kadınlarının eş başkanı. Üç yıl boyunca Juso İsviçre’nin başkanlığını yaptı ve 2019’da Bern Kantonu için Ulusal Meclis’e seçildi. Kendini “baştan ayağa feminist ve ruhuyla sosyalist” olarak tanımlıyor. 2019’da kadın grevinin yüzü oldu ve o zamandan beri her yıl kamuoyunda yer aldı. Cinsel suçlar yasasının revizyonu için verdiği mücadele, Funiciello’nun şimdiye kadarki en uzun ve en zorlu siyasi mücadelesi olarak kabul ediliyor. Başlangıçta, “Evet demek evet demektir” prensibini savundu. Sonuçta, “Hayır hayır demektir” çözümü kabul edildi. Funiciello için yine de bir başarı olarak kabul ediliyor.


Yasal Değişikliklerin Uygulanması ve Beklentiler

Yeni cinsel suçlar yasasının uygulanması için kantonlara ve mahkemelere biraz zaman vermeniz gerekmiyor mu?

Bu yasa aslında 1 Ocak’ta yürürlüğe girebilirdi. Ancak kantonlara yasayı uyarlamaları için yeterli zaman verilmek istendi. Şimdi 1 Temmuz, yasa yürürlüğe girdi ve hala hiçbir şey görmüyorum! Sabırsızım! Bu bekleme insan hayatına mal oluyor! İsviçre’de her iki kadından biri cinsel saldırıya uğradı. Her iki haftada bir kadın, bir partner, eski partner veya aile üyesi tarafından öldürülüyor. Sürekli güvenlikten bahsediyoruz, İsviçre ordusuna milyarlar harcıyoruz. Oysa ev içi ve cinsel şiddet, iç güvenliğimiz için asıl tehdittir. Bir kadının savaşta zarar görme olasılığı sıfıra yakın. Kendi evinde şiddete maruz kalma olasılığı ise yüzde 40’tır.

Yeni cinsel suçlar yasası 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi – ancak bazı kantonlar kötü hazırlanmış durumda.


Göçmenlik ve Kadına Yönelik Şiddet Tartışmaları

Sağ kanattan gelen eleştirilere göre İsviçre’de kadınlara yönelik şiddetten göçmenlik sorumlu.

Bu argüman beni sinirlendiriyor. SVP, tüm yabancılardan kurtulursak sorunun çözüleceğini iddia ediyor. Bu tamamen yanlış. Gerçek şu ki: Ana sorun erkek şiddeti, ne kadar hoşlanmasak da ve suçu başkalarına atmak istesek de.

“SVP, tüm yabancılardan kurtulursak sorunun çözüleceğini iddia ediyor. Bu tamamen yanlış.” Göçmen kökenli ailelerde ev içi şiddetin istatistiksel olarak daha sık olduğu inkar edilemez. Daha sık bildirilir, bunu inkar etmiyorum. Şiddet daha çok genç erkekler tarafından, düşük gelirli ve düşük eğitimli insanlar tarafından işlenir – göçmenlik deneyimi olan kişilerin daha sık karşılaştığı şeyler. Kadına yönelik şiddeti sona erdirmek istiyorsak, tüm bunları dikkate almalıyız. Şiddete basit cevaplar yoktur. Sorumluluğu başkalarına devredemeyiz – bu bizim toplumsal sorunumuz – ve toplumsal olarak çözmemiz gerekiyor. Eşitsizlik şiddetin temelidir ve bununla mücadele edilmelidir. İsviçre’de kötü bir kadın imajı olduğunun farkına varmak zorundayız.


Toplumsal Eşitsizlik ve Kadına Yönelik Şiddet

Bunu somut olarak neyle kastediyorsunuz?

Hala aynı iş için bir kadın bir erkekten daha az kazanıyor, hala kreş yerleri devlet tarafından neredeyse hiç finanse edilmiyor, sistemimiz kadınların ücretsiz bakım işine dayanıyor. Bu kararları politikacılarımız veriyor. Bunlar İsviçreli, yabancılar değil.

SP Federal Konseyi Üyesi Elisabeth Baume-Schneider ve Ulusal Konsey Üyesi Tamara Funiciello, 14 Haziran 2023’te Bern’deki büyük kadın grevi gösterisinde. Kreş yerlerinin tam finansmanına karşı çıkmak, kötü bir kadın imajı ile veya kadınlara yönelik şiddete karşı bir şey yapmak istememekle eşitlenebilir mi? Evet. Kadınlar daha eşit ve bağımsız olduğunda kadınlara yönelik şiddet azalır. Bugün itibariyle, annelerin yüzde 40’ı mali olarak partnerine bağımlıdır. Kadınları sistematik olarak dezavantajlı kılan ve politikamızın bunlarla mücadele etmek istemediği yapılarımız var. Daha iyi örnekler isterseniz, 2021’de Schaffhausen’de erkekler tarafından dövülen ve hala adalet bekleyen kadını ele alabilirsiniz. Olayın videoları olmasına rağmen yeterli kanıt toplama yapmayan ve kadını ciddiye almayan polisler İsviçreli. İsviçre pasaportu olmadan polis olunamaz.


Schaffhausen Polisi ve Toplumsal Eleştiriler

Schaffhausen polisiyle ilgili şok edici “Rundschau” haberinden sonra eleştiriler.


Toplumda Cinsel Taciz ve Cevaplar

Başka bir örnek verir misiniz? Evet, eski CVP Ulusal Meclis Üyesi Yannick Buttet’i ele alalım. O, kadınları taciz ettiği ortaya çıktığı için istifa eden ve şu anda kurbanlarından birinin başkanı olduğu Valais Turizm Yönetim Kurulu’na seçilen bir cinsel suçludur. Toplumumuz suçluları koruyor ve mağdurları küçümsüyor. Bu İsviçre toplumunun bir sorunu ve bunu çözmeliyiz.

Cinsel Taciz: Valais eski Ulusal Meclis Üyesi Buttet mahkum edildi.


Geleceğe Yönelik Umutlar ve Değişim Talepleri

Yeni cinsel suçlar yasamızın İsviçre’nin bu yolda olduğuna dair umut verici olduğunu düşünüyor musunuz? En azından, bu revizyonun kabul edilmesinin ardından, geçmişte zorlanan bazı diğer önerilerin parlamentodan geçtiğini gözlemledim. Örneğin, İsviçre pasaportu olmayan kadınların, şiddet içeren bir ilişkiyi sonlandırdıklarında oturma statüsünün değişmemesi gibi.

Bazıları: “Yeter artık, talepleriniz çok fazla” diyebilir. Yeterli değil. Ve şimdi görüldüğü gibi, bir siyasi karar bile çok az şeyi değiştirebilir. Eylemler gereklidir. Bu yüzden önümüzdeki 12 ay boyunca yeni cinsel suçlar yasasının nasıl uygulandığını çok yakından takip edeceğim. Şu anki durumdan hiç memnun değilim.

Tamara Funiciello’nun İsviçre’deki cinsel suçlar yasasıyla ilgili görüşleri oldukça derinlemesine ve kapsamlı. Yeni yasa revizyonunu memnuniyetle karşılarken, eksikliklerini ve daha fazla adım atılması gerektiğini vurguluyor. İşte bu konuda bazı ana noktalar:

 1. Yasa Değişikliğinin Önemi: Funiciello, yasa değişikliğini cinsel şiddeti azaltmak için büyük bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak yeterli olmadığını ve cinsiyete dayalı şiddetin sona ermesi için ek önlemler alınması gerektiğini belirtiyor.
 2. Eylem Gerekliliği: Yasanın geçmesinin önemli olduğunu kabul ederken, yasanın uygulanmasını ve etkinliğini yakından takip etmeyi planlıyor. Gerçek değişimin yalnızca yasalarla değil, toplumsal eylem ve değişimlerle mümkün olacağını vurguluyor.
 3. Toplumsal Sorunlar ve Çözümler: Kadına yönelik şiddetin köklerinin toplumsal eşitsizliklerde ve sistemik yapıların olduğunu belirtiyor. Bu nedenle, kadınların ekonomik bağımsızlığının sağlanması, eğitim ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi gibi geniş kapsamlı çözümlerin gerekliliğine dikkat çekiyor.
 4. Yabancı Düşmanlığı ve Gerçek Sorunlar: Göçmenlerin suçla ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu ve gerçek sorunun erkek şiddeti olduğunu vurguluyor. Bu tür genellemelerin ve suçlamaların asıl sorunun çözümüne katkı sağlamayacağını dile getiriyor.
 5. Gelecek Adımlar: Funiciello, yeni yasa ile elde edilen kazanımların korunması ve daha ileri adımların atılması gerektiğini savunuyor. Özellikle kadınların güvenliğini sağlamak için daha fazla politika ve toplumsal değişim gerektiğini vurguluyor.

Sonuç olarak, Funiciello’nun görüşleri, cinsel suçlarla mücadelede yasal değişikliklerin önemini ancak bunun yeterli olmadığını ve toplumsal düzeyde köklü değişikliklerin gerekliliğini vurgulayan kapsamlı bir yaklaşımı yansıtıyor.

Haberin Devamını Oku
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsviçre

Limmat Nehri ve Bölgesinin Tarihi ve Kültürel Önemi: İsviçre’nin Saklı Hazinesi

yazar

Yayınlayan

on

By

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin önemli doğal ve kültürel varlıklarından biridir. İşte bu bölgenin tarihçesi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler:

Limmat Nehri’nin Tarihçesi ve Özellikleri

Limmat Nehri:

 • Kaynağı ve Uzunluğu: Limmat Nehri, İsviçre’deki Zürih Gölü’nden doğar ve Aare Nehri’ne dökülür. Nehrin toplam uzunluğu yaklaşık 140 kilometredir.
 • Coğrafi Konum: Limmat Nehri, Zürih Kantonu’ndan başlayarak Aargau Kantonu’na kadar uzanır. Bu bölge, tarih boyunca önemli bir ticaret ve ulaşım koridoru olmuştur.

Tarihçesi:

 • Antik Dönemler: Roma İmparatorluğu döneminde, Limmat Nehri çevresi stratejik bir öneme sahipti. Bölgede yerleşim ve ticaret faaliyetleri yoğundu. Zürih’teki Lindenhof tepesinde Roma kalıntıları bulunmaktadır.
 • Ortaçağ: Ortaçağ boyunca, Limmat Nehri çevresindeki şehirler ve kasabalar büyüdü ve gelişti. Zürih, bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline geldi.
 • Modern Dönem: Limmat Nehri, endüstriyel devrimle birlikte ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer aldı. Nehir boyunca fabrikalar ve sanayi tesisleri kuruldu.

Limmat Bölgesi’nin Özellikleri

Doğal Güzellikler:

 • Peyzaj: Limmat Nehri ve çevresi, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ünlüdür. Nehir boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, doğa severler için popülerdir.
 • Rekreasyon Alanları: Limmat Nehri’nin çevresi, yüzme, balık tutma ve kano gibi çeşitli rekreasyon aktiviteleri için uygundur.

Kültürel ve Tarihi Değerler:

 • Zürih: Limmat Nehri’nin doğduğu Zürih, İsviçre’nin en büyük şehirlerinden biridir ve tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Şehirdeki eski binalar, kiliseler ve müzeler, bölgenin zengin tarihini yansıtır.
 • Lindenhof: Zürih’teki Lindenhof tepesi, Roma döneminden kalma kalıntıları ve muhteşem şehir manzarası ile ünlüdür.
 • Küçük Kasabalar ve Köyler: Limmat Nehri boyunca, tarihi ve kültürel açıdan zengin küçük kasabalar ve köyler bulunur. Bu yerleşim yerleri, geleneksel İsviçre mimarisini ve yaşam tarzını gözler önüne serer.

Ekonomik Önemi:

 • Ticaret ve Sanayi: Limmat Bölgesi, tarih boyunca ticaret ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Günümüzde de ekonomik açıdan önemli bir bölgedir.
 • Turizm: Doğal ve kültürel zenginlikleriyle Limmat Bölgesi, turizm açısından da büyük bir çekim merkezidir. Bölgeye gelen turistler, nehir boyunca çeşitli aktiviteler yapma fırsatı bulur.

Özet

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini barındıran önemli bir bölgedir. Nehir boyunca uzanan bu bölge, antik çağlardan günümüze kadar ticaret, ulaşım ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve ekonomik önemiyle Limmat Bölgesi, İsviçre’nin en dikkat çekici bölgelerinden biridir.

#LimmatNehri #LimmatBölgesi #İsviçreTarihi #Zürih #DoğalGüzellikler #KültürelMiras #TarihVeKültür #İsviçreTurizmi #isviçre #isviçrehaberleri #Limmat #Zürich #zürih #zürichsee

Haberin Devamını Oku

İsviçre

Winterthur: İsviçre’nin Kalbindeki Kültürel Hazineler Şehri

yazar

Yayınlayan

on

By

Winterthur, İsviçre’nin Zürih kantonunda yer alan ve ülkenin en büyük altıncı şehri olan bir şehirdir. Winterthur’un kuruluş hikayesi, oluşumu ve tarihi hakkında bilgiler şu şekilde:

Kuruluş Hikayesi ve Oluşumu

Winterthur, ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde “Vitudurum” adıyla bilinen bir yerleşim yeri olarak ortaya çıkmıştır. Roma döneminde stratejik bir öneme sahip olan bu bölge, Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırlarını korumak için kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bölge, Cermen kabilelerinin kontrolüne geçmiştir.

Orta Çağ’da, Winterthur bölgesi, Habsburg Hanedanı’nın etkisi altına girmiştir. Şehir, 1264 yılında Habsburglar tarafından kurulmuştur ve hızla gelişerek önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde, şehirde birçok kilise, manastır ve sur inşa edilmiştir.

Tarihi

Winterthur’un tarihi, çeşitli dönemlerde farklı siyasi ve ekonomik değişimlerle şekillenmiştir. Orta Çağ boyunca şehir, Almanya’nın güneyindeki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu ve bu nedenle önemli bir ticaret merkeziydi. Şehir, Habsburg Hanedanı’nın kontrolünde kaldı ve 1415 yılında İsviçre Konfederasyonu’na katıldı.

 1. ve 19. yüzyıllarda, sanayi devrimi ile birlikte Winterthur, sanayileşmenin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle tekstil ve mühendislik alanlarında büyük bir gelişim gösterdi. Bu dönemde, şehirde birçok fabrika ve sanayi tesisi kuruldu.
 2. yüzyılda, Winterthur, kültürel ve eğitim alanında da önemli bir merkez haline geldi. Şehirde birçok müze, sanat galerisi ve üniversite bulunmaktadır. Winterthur, aynı zamanda yeşil alanları ve parkları ile de ünlüdür.

Kültürel ve Tarihi Miras

Winterthur, tarihi ve kültürel mirası ile de dikkat çekmektedir. Şehirde bulunan önemli yapılar ve müzeler şunlardır:

 • Winterthur Sanat Müzesi (Kunstmuseum Winterthur): Modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarıyla ünlüdür.
 • Technorama: İsviçre Teknoloji ve Bilim Merkezi, interaktif sergileriyle ziyaretçileri bilgilendirir ve eğlendirir.
 • Eski Şehir (Altstadt): Orta Çağ’dan kalma sokakları ve tarihi binaları ile dikkat çeker.

Winterthur’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, şehri ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan bu miras, Winterthur’u İsviçre’nin önemli şehirlerinden biri yapmaktadır.

Winterthur’da yıl boyunca birçok yerel etkinlik ve festival düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve topluluk ruhunu yansıtır. İşte Winterthur’da öne çıkan bazı yerel etkinlikler:

1. Albani Festivali

Albani Festivali, Winterthur’da düzenlenen en büyük ve en popüler festivallerden biridir. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festival, şehir merkezinde gerçekleşir ve üç gün boyunca devam eder. Festival boyunca çeşitli müzik konserleri, dans gösterileri, sokak performansları ve çocuklar için etkinlikler düzenlenir. Ayrıca, yerel yiyecek ve içecek stantları da festivale katılanlara hizmet verir.

2. Winterthurer Musikfestwochen

Winterthurer Musikfestwochen, Ağustos ayında düzenlenen ve iki hafta süren bir müzik festivalidir. Festivalde, çeşitli müzik türlerinde performans sergileyen yerel ve uluslararası sanatçılar yer alır. Konserler genellikle açık havada, özellikle eski şehir merkezinde kurulan sahnelerde gerçekleştirilir. Festival, müzik severler için unutulmaz bir deneyim sunar.

3. Internationale Kurzfilmtage Winterthur

Kasım ayında düzenlenen Internationale Kurzfilmtage Winterthur, uluslararası bir kısa film festivalidir. Festival, kısa film yapımcılarını, sinema tutkunlarını ve film eleştirmenlerini bir araya getirir. Yarışma kategorileri, gösterimler ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler ile film dünyasına dair kapsamlı bir deneyim sunar.

4. Winterthur Noël (Christmas Market)

Aralık ayında düzenlenen Winterthur Noël, şehir merkezinde kurulan geleneksel bir Noel pazarını içerir. Pazarda, el yapımı hediyelik eşyalar, yerel yiyecekler ve içecekler satılır. Noel atmosferi, ışıklandırmalar ve süslemeler ile desteklenir. Ayrıca, çocuklar için çeşitli etkinlikler ve atölyeler de düzenlenir.

5. Winterthurer Fasnacht (Karnaval)

Winterthurer Fasnacht, Şubat veya Mart aylarında düzenlenen geleneksel bir karnaval etkinliğidir. Karnaval boyunca renkli kostümler giyen insanlar, şehirde geçit törenleri yapar. Müzik, dans ve sokak partileri ile kutlanan bu etkinlik, yerel halkın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker.

6. Steinberggasse Festivali

Steinberggasse Festivali, Haziran ayında düzenlenen ve bir hafta süren bir etkinliktir. Şehir merkezindeki Steinberggasse caddesinde gerçekleşen festival, çeşitli müzik konserleri, tiyatro gösterileri, el sanatları pazarları ve yiyecek stantları içerir.

7. Afropfingsten

Afropfingsten, Mayıs veya Haziran aylarında düzenlenen ve Afrika kültürünü kutlayan bir festivaldir. Festivalde Afrika müziği, dans gösterileri, sanat sergileri ve yerel Afrika mutfağına ait lezzetler sunulur. Bu etkinlik, kültürel çeşitliliği ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlar.

Winterthur’da düzenlenen bu etkinlikler, şehrin dinamik ve canlı bir kültürel atmosfere sahip olduğunu göstermektedir. Bu festivaller, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bir araya gelip eğlenmesini ve kültürel deneyimler yaşamasını sağlar.

#Winterthur #İsviçre #KültürVeSanat #GeziWinterthur #ŞehirKeşfi #TarihiMiras #SanatınBaşkenti #YılBoyuncaEtkinlikler #Doğaİleİçiçe #WinterthurGözAt #İsviçrehaberleri #isviçredeşehirler #kesfet #zürih #albanifest

Haberin Devamını Oku

İsviçre

İsviçre’nin Sesi Halkın Sesi – Kendi Haberinin Kendi Muhabiri Ol

yazar

Yayınlayan

on

By

Tatil Fotoğraflarını veya Videonu Çek ve WhatsApp’tan Bize Gönder!

Binlerce vatandaş, yıllık tatilini geçirmek üzere anavatanına veya dünyanın farklı ülkelerine seyahat ediyor. Kimi tatilini köyünde, kimi Türkiye’nin Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya, Alanya gibi tatil beldelerinde geçiriyor.

Gördüğünüz ilginç veya dikkat çekici anları bizimle paylaşın:

 • Tatil beldenizden, köyünüzden, yörenizin meşhur bir yerinden gördüğünüzü başkalarıyla paylaşmak istedğiniz yerlerden, sevdiklerinizle buluşma anlarından, tatil keyfi, denizde keyif, eleştiri, tepki, alışverişlerde fiyatlarla ilgili,
 • Yolculuk esnasında havalimanından, sahillerden, eğlence mekanlarından veya karayolundan her türlü görüntüyü ister konuşarak yorumlayarak, ister sadece görüntü veya fotoğraf çekerek bize ulaştırın.

Gönderinizde isminizin yayınlanmasını istemiyor ve anonim kalmak istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. Gönderilerinizde fotoğraflara konuya dair kısa bilgiler ekleyin ve videoları ister yorumlayarak konuşun, ister yorumsuz çekip gönderin. Konuya dair kısaca bilgi eklemeyi unutmayın.

Olumlu ya da olumsuz her türlü eleştirinizi, paylaşımlarınızı ve mutluluk anlarınızı bekliyoruz.

Gönderilerinizi video veya fotoğraf olarak WhatsApp’tan şu numaraya ulaştırabilirsiniz: +41 78 899 79 29

Sizden gelen paylaşımlar, tatil deneyimlerinizi ve anılarınızı herkesle paylaşmamıza yardımcı olacak. Şimdiden teşekkürler!

#İsviçreninSesi #HalkınSesi #TatilPaylaşımları #WhatsAppGönderileri #TatilAnıları #Keşfet #Keşfetedüş #Tatil #Marmaris #Bodrum #Antalya #Alanya #Schweiz #Deutschland #Almanya #İsviçre #Haber #Türkiye #Türkei #Ferien #Urlaub #Reisen #Flughafen #Airport #Kuşadası #Belek #Denizli #Pamukkale #Kapadokya #amatör #gezi #muhabir #fotografcı #isviçre #isviçretürkleri #AlmanyaTürkleri

Haberin Devamını Oku

Trendler