Sosyal Medya

İsviçre

İsviçre’de Seçim Sonuçları: 3 Hayır, 1 Evet

yazar

Yayınlayan

on

9 Haziran’da İsviçre’de önemli oylamalar gerçekleşti. Bu oylamalar, çeşitli konuları içeriyordu ve İsviçreli seçmenlerin katılımıyla yapıldı. Sonuçlara göre, üç konuda “Hayır” oyu çıktı ve bir konuda “Evet” oyu çıktı. Özetle, üç konuda reddedilen girişimler ve bir konuda kabul edilen yasa değişikliği var. Uzun yıllardır tartışma konusu olan Sağlık Sigortası Primleri’nin Azaltılması ve Sağlık Maliyetlerini Frenleme Girişimi ilginç bir şekilde halkın hayır oyuyla karşılaştı. Oylamaların sonuçları ve konuların detayları şöyle:

İsviçre Saati Saat 15:00 itibariyle sonuçlar şöyle. Ufak değişiklikler olabilir ancak sonuçlar değişmeyecek.

 1. Prämien-Entlastungs-Initiative adlı Girişim Prim Yardımı Girişimi:
  • Oylamada, sağlık sigortası primlerinin azaltılması için iki girişim değerlendirildi.
  • Birinci girişim olan Prim Yardımı Girişimi, kişilerin gelirlerinin maksimum %10’unun sağlık sigortası primlerine harcanmasını öngörüyordu.
  • Seçmenlerin %56’i bu girişime “Hayır” dedi.
  • Bu girişim, sağlık sigortası primlerinin artan yükünü hafifletmeyi amaçlıyordu. Zira sağlık sigortası primleri, tedavi maliyetlerindeki artışlarla birlikte önemli ölçüde artmıştı.
 2. İsviçre’de sağlık sigortası primlerinin azaltılması amacıyla iki önemli girişim oylanmıştır. Bunlardan biri olan “Prim Yardımı Girişimi”, aylık gelirin maksimum %10’unun sağlık sigortası primlerine harcanmasını öneriyordu. Ancak, halkın %56’sı bu girişime “Hayır” dedi.
 3. Bu girişim, sağlık sigortası primlerinin artan maliyetleriyle mücadele etmeyi hedefliyordu. Öneriye göre, kişilerin gelirlerinin en fazla %10’u sağlık primlerine harcanabilecek ve bu oranı aşanlar için Hükümet ve kantonlar destek sağlayacaktı. Federal Hükümet’in karşı teklifi ise kantonların sağlık primlerinde artış yapmalarını öngörüyordu.
 4. Federal Hükümet’in karşı teklifi kabul edilerek, kantonlara sağlık primlerinde artış yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bu durum, kantonlara ek maliyetler getirecek ve Federal Hükümet’in prim indirimlerine yapacağı katkılar artacak.
 5. SP İsviçre, Prämienentlastungsinitiative’nin reddedilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu belirtti.
 6. Parti, “patlayan sağlık sigortası primlerinin halkı ciddi şekilde zorlamaya devam edeceğini” yazarak üzüntüsünü dile getirdi. SP şimdi İsviçre’de bir kamusal sağlık sigortası için bir inisiyatif başlatma yolunda ilerleyeceğini duyurdu.

İsviçre İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SGB), Prämienentlastungsinitiative’nin başarısız olmasından üzüntü duyduğunu ve bir karşı önerinin hızlı bir şekilde uygulanmasını talep ettiğini belirtiyor. İnisiyatif, sağlık sigortası primlerinin yükünü hafifletmeyi kolaylaştıracaktı. Normal ve düşük gelire sahip çalışanlar, zorunlu kesintiler yapıldıktan sonra bugün 2016’dan daha az gelire sahipler. Unia sendikası için ise artık maaşların artması gerektiği açıktır.

 1. Kostenbremse-İnitiative adlı Girişim Maliyetleri Frenleme Girişimi:
  • Bu girişim, sağlık sigortası primlerinin artış hızını kontrol altına almayı hedefliyordu.
  • Seçmenlerin %65’i bu girişime “Hayır” oyu kullandı.
  • Maliyetleri Frenleme Girişimi, sağlık sistemindeki maliyetlerin artış hızını yavaşlatarak, sağlık sigortası primlerini daha sürdürülebilir bir seviyede tutmayı amaçlıyordu.
 2. İsviçreli seçmenler, Maliyetleri Frenleme Girişimi’ne %65’i oranında “Hayır” dedi. Bu girişim, sağlık sigortası maliyetlerinin kontrol altına alınmasını amaçlıyordu.
 3. 1996’dan bu yana geçerli olan mevcut sistemde, sağlık masrafları zorunlu sağlık sigortası tarafından karşılanıyor. Ancak bu süre zarfında maliyetler ve sigorta primleri önemli ölçüde arttı. Girişim, gelecekteki maliyet artışlarını ücretler ve ekonomik büyüme ile sınırlamayı hedefliyordu. Bu çerçevede Federal Hükümet, kantonlar, sağlık sigortacıları ve hizmet sağlayıcıları, maliyet artışlarını belirli sınırlar içinde tutacak önlemler alacaktı.
 4. Girişimi destekleyenler, sağlık sistemindeki maliyet artışlarının kontrol altına alınmasının önemli olduğunu savunurken, karşı çıkanlar ise mevcut sağlık sigortası modelini değiştirmenin gerekli olmadığını düşünüyorlardı.
 5. Federal Hükümet ve Federal Meclis, girişime “Hayır” derken, alternatif bir teklif sunuyorlardı. Girişimin reddedilmesi üzerine, Federal Hükümet’in teklifi kabul edildi. Buna göre Federal Hükümet, sağlık sisteminde yer alan aktörlerle işbirliği yaparak, maliyet artışlarını belirli aralıklarla kontrol edecek ve gerektiğinde yeni önlemler alacak.
 1. Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit adlı Girişim Özgürlük ve Fiziksel Bütünlük İçin Girişimi:
  • Bu girişim, fiziksel veya zihinsel bütünlüğe yapılacak her türlü müdahalenin, ilgili kişinin rızası olmadan gerçekleşmemesi gerektiğini savunuyordu.
  • Seçmenlerin %75’i bu girişime “Hayır” dedi.
  • Özgürlük ve Fiziksel Bütünlük İçin Girişimi, özellikle sağlık alanında, bireylerin kendi bedenleri üzerinde tam hakimiyetini sağlamayı amaçlıyordu.
 2. İsviçre vatandaşları, %75 oy oranıyla bu girişimi reddetti. Federal Hükümet ve Federal Meclis, girişime “Hayır” denilmesini tavsiye etmişlerdi.
 3. Koronavirüs salgını 2020 baharında İsviçre’ye ulaştı. Federal Hükümet, halkı virüsün etkilerinden korumak için sağlık sistemine aşırı yüklenmeleri önlemek amacıyla önlemler almıştı.
 4. Dünya genelinde araştırmacılar, yeni virüse karşı aşı geliştirirken, halk ve sağlık çalışanları aşıları pandemiden çıkış yolu olarak görmüşlerdi. Ancak bazı kesimler aşılara olumsuz bakmıştı.
 5. 2020 sonbaharında başlatılan girişim, fiziksel veya zihinsel bütünlüğe yapılan müdahalelerin ilgili kişinin rızası olmadan yapılamayacağını savunuyordu. Federal Hükümet ve Federal Meclis’e göre, fiziksel bütünlük temel bir hak olarak kabul ediliyor ve hiç kimsenin rızası olmadan aşı yapılması kabul edilemez.
 6. Aşı Karşıtları Vazgeçmiyor: Yeniden Başlatmayı Düşünüyorlar
 7. Aşı karşıtları, Pazar günü Stopp-Impfpflicht inisiyatifinin belirgin bir şekilde reddedilmesinin ardından pes etmiyor. Inisiyatifin öncüsü Richard Koller, yaptığı açıklamada, “Inisiyatifi yeniden başlatmayı düşünüyoruz” dedi.
 8. İsviçre Özgürlük Hareketi (FBS) Başkanı olan Koller, inisiyatifin daha net bir şekilde formüle edilmesinin bir seçenek olduğunu belirtti. Bir diğer seçenek ise ilgili bir parlamenter inisiyatif olabilir.
 9. Kanton Sağlık Direktörleri Konferansı (GDK) ise, belirgin “hayır” sonucunun, inisiyatifin gerçek bir sorunu ele almadığını gösterdiğini belirtti.
 10. Stopp-Impfpflicht inisiyatifi, fiziksel veya zihinsel bütünlüğe yapılan müdahalelerin ilgili kişinin onayını gerektirdiğini talep ediyordu. Inisiyatif sahipleri, bu tür müdahalelere örnek olarak aşıları gösterdi.
 1. Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien adlı Girişim Yenilenebilir Enerjilerle Güvenli Elektrik Tedarikine İlişkin Yasa Değişikliği:
  • Bu oylamada, yenilenebilir enerjilerle güvenli elektrik tedarikine ilişkin federal yasa değişikliği değerlendirildi.
  • Seçmenlerin %69’u bu yasa değişikliğine “Evet” dedi.
  • Bu yasa değişikliği, İsviçre’nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjilere daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmeyi amaçlıyordu.

Bu oylamaların sonuçları, İsviçre’deki sağlık sistemi, bireylerin hakları ve enerji politikası gibi önemli konularda toplumun ne yönde ilerlemek istediğine dair bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Oylama sonuçları, hükümetin ve vatandaşların farklı politika önerileri ve beklentileri arasındaki dengeyi bulma çabalarını yansıtıyor.

İsviçre vatandaşları, 29 Eylül 2023 tarihli Federal Enerji Yasası ve Elektrik Tedarik Yasası’nda değişiklik önerisini kabul etti. Referandumda %68 oranında “Evet” oyu kullanıldı.

Bu düzenleme, İsviçre’nin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik elde etmesini sağlayarak güvenli elektrik arzını güçlendirmeyi amaçlıyor. Federal Hükümet ve Federal Meclis, bu yasal düzenlemeye “Evet” denilmesini önermişti.

Yasa, elektrik arzının yeniden yapılandırılması ve uluslararası çatışmalar gibi nedenlerle artan enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının hızla kullanılmasını teşvik ediyor. Ayrıca, iklim hedeflerine ulaşmak için yenilenebilir enerjilere geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

Yasal düzenleme, güneş enerjisi sistemlerinin kullanımını teşvik ederken hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisi gibi ulusal öneme sahip üretim tesislerinin inşasını kolaylaştırıyor.

Karşıtlar, yasanın ormanların ortadan kaldırılmasına ve doğal alanların bozulmasına izin verdiğini iddia ediyorlar. Ancak destekçiler, mevcut binalarda ve altyapıda güneş enerjisi sistemlerinin kullanımının öncelikli olduğunu savunuyorlar.

İsviçre Elektrik Şirketleri Birliği (VSE), İsviçre halkının Enerji Kapsamı Yasası’na verdiği onayı memnuniyetle karşılıyor. Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) tarafından yapılan açıklamada, halkın onayıyla “daha temiz İsviçre elektriği talep edildiği açıkça belirtilmektedir.”
VSE ayrıca, “enerji sistemimizin dönüşümüne açık bir şekilde bağlılık” görüyor ve “yenilenebilir enerji üretiminin birçok projesinin şimdi uygulanması için net bir talimat olduğunu” yazıyor.
Yüksek onay sayesinde, İsviçre’nin enerji güvenliğini artırmak ve enerji arzını yabancı ülkelere bağımlılığını azaltmak için birçok önlem alınabilir.

Yeşiller Partisi, Elektrik Yasası’nın muhtemelen kabul edileceği haberine sevinirken, SP’nin girişimi olan Prämienentlastungsinitiative’nin reddedileceği tahmini karşısında hayal kırıklığına uğradı. Şimdi parti, gelir ve varlığa göre değişen sağlık sigorta primleri talep ediyor.

Mitte Başkanı Gerhard Pfister, “Tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım,” dedi. Daha düşük primler konusu henüz gündemden düşmedi. Bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

SP’nin Hayal Kırıklığı, Ancak Mücadeleye Devam: “Sağlık Sigortası Primleri Hâlâ Birinci Endişe Konusu”

SP, prim tavanının reddedilmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyor, ancak mücadeleden vazgeçmiyor. SP Grup Başkanı Samira Marti, “Hayır eğilimi hayal kırıklığı yarattı. Sağlık sigortası primleri, İsviçre halkı için hâlâ birinci endişe konusudur. Gelecekte de bu konu için çaba göstermeye devam edeceğiz,” dedi.

Ret nedenlerinin detaylı olarak analiz edilmesi gerektiğini belirten Marti, kampanya süresince yayılan korku ve yanlış bilgilendirmelerin de etkili olduğunu düşünüyor. Özellikle katma değer vergisinin otomatik olarak artacağı gibi yanlış bilgilerin yaygın olduğunu söyledi.

SP Ulusal Konsey Üyesi Sarah Wyss da hayal kırıklığını dile getirdi, ancak mücadeleye devam edeceklerini vurguladı. Wyss, “Kamu sağlık sigortasını desteklemeye devam edeceğiz,” dedi. Bu projenin 20 yıl önce de gündeme geldiğini ancak reddedildiğini hatırlatan Wyss, bugün belki daha iyi bir şansa sahip olabileceğini belirtti ve konunun daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini ifade etti.

GLP’den Patrick Hässig ise reddedilmenin sevindirici olduğunu belirtti. Halkın, bu düzenlemenin finansmanı için vergilerin artırılması gerekeceğinin farkına vardığını ve bunu kabul etmek istemediğini söyledi.

Siyaset bilimci Martina Mousson ise %43’lük evet oyunun SP için bir başarı olarak görülebileceğini düşünüyor. SP’nin seçmen tabanı dışındaki kişiler ve Yeşiller de prim tavanı için evet oyu verdiler. SP, önemli bir konuyu gündeme taşıyarak parlamentonun karşı bir öneri geliştirmesini sağladı.

Haberin Devamını Oku
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsviçre

Tessin’in niçin İsviçre’ye Ait?

yazar

Yayınlayan

on

By

🇨🇭 Tessin – İsviçre’nin İtalyanca Cenneti

📍 Coğrafi Konum:
Kuzeyde Wallis, Uri ve Graubünden kantonları; güneyde İtalya’nın Lombardiya bölgesi ile sınır komşusu.

🌿 Doğal Güzellikler:
Lugano Gölü’nün çevresi, Tessiner Alpleri’nin zirveleri, kestane ormanları, palmiye ve servi ağaçları.

🏛️ Kültürel Zenginlik:
Tarihî geçmişi, dil çeşitliliği, Alp ve Akdeniz atmosferinin birleşimi.

🌍 İsviçre’ye Katılım:
1803 yılında İsviçre Konfederasyonu’na katılarak ulusal kimliğini güçlendirdi.

🍴 Yerel Lezzetler:
Polenta, Risotto ticinese, Balsamico-Rindsragout, Minestrone, Tessinerbrot, Torta di castagne.

🏞️ Gezilecek Yerler:
Brenno Kanyonu, San Gottardo Ulusal Müzesi, Riva Caccia Plajı, Monte Verità, Monte San Giorgio Fosil Müzesi.

💰 Lüks Yaşam:
Lugano, Locarno, Ascona gibi bölgelerde lüks konutlar ve yüksek yaşam standartları.

🌿 Akdeniz İklimi:
Akdeniz bitki örtüsü ve iklimi ile dikkat çeken benzersiz bir bölge.

🌍 Demografi:
Nüfusun %28,1’i yabancı; bu oran ülke genelinde %26,0.

🌟 Sembol:
Tessiner palmiyesi, kantonun simgesi.

Detaylar:

İsviçre’nin kültürel ve dil çeşitliliği bakımından öne çıkan kantonlarından biri olan Tessin, ülkenin tek resmi İtalyanca konuşulan bölgesidir. Adını Ticino Nehri’nden alan bu kanton, kuzeyde Wallis, Uri ve Graubünden kantonlarıyla sınır komşusudur; güneyde ise İtalya’nın Lombardiya bölgesiyle çevrilidir. Gotthard’ın güneyinde konumlanan Tessin, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker; Lugano Gölü’nün etrafındaki manzaraları ve Tessiner Alpleri’nin zirveleri gibi çeşitli doğal alanlara ev sahipliği yapar.

Tessin Kantonu’nun adı, 19. yüzyılda kantonu geçen Tessin Nehri’nden almıştır.

Tessin Kantonu, İsviçre’nin turizm ve ekonomik açıdan önemli merkezlerinden biridir. Zengin tarihi geçmişi ve dil çeşitliliğiyle kültürel açıdan da zengin bir mirasa sahiptir. Özellikle turizm sektörü, bu bölgede ekonomik canlılığın anahtarlarından biridir, çünkü ziyaretçiler hem doğal güzelliklerini keşfeder hem de kantonun kültürel çeşitliliğini deneyimler.

Tessin, İsviçre’nin diğer kantonlarıyla kıyaslandığında benzersiz bir kimliğe sahip olmasıyla bilinir ve İtalyanca’nın yanı sıra, Almanca ve Fransızca gibi dillerin etkileşim alanında bulunmasıyla da dikkat çeker. Bu özellikleriyle Tessin, hem İsviçre içinde hem de uluslararası alanda önemli bir konuma sahiptir.

Tessin’in niçin İsviçre’ye Ait?

Tessin, İsviçre’nin tarihî ve siyasî evriminde önemli bir rol oynamış bir kantondur. Napoleon Bonaparte döneminde, Tessinlilere Lombardei ya da “Helvetik Cumhuriyet” (İsviçre Konfederasyonu) arasında seçim yapma şansı verildiğinde, Tessinliler “liberi e svizzeri” (özgür ve İsviçreli) parolasını benimsediler. Bu karar, Tessin’in İsviçre’ye bağlanmasında önemli bir dönüm noktasıydı.

Mediatoryal Dönem (Mediationszeit) olarak bilinen dönemde, yani 1803 yılında, Tessin tam anlamıyla İsviçre’nin bir kantonu olarak kabul edildi. Bu süreçte, 1798 yılında kurulan Bellinzona ve Lugano gibi Helvetik kantonları Tessin’in yerini aldı. Bu tarihî süreç, Tessin’in İsviçre Konfederasyonu’na katılması ve ulusal kimliğini güçlendirmesi açısından kritik bir adımdı.

Bugün Tessin, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve ekonomik dinamizmiyle İsviçre’nin önemli bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. İtalyanca’nın resmi dil olarak kullanıldığı bu kanton, İsviçre’nin dört dilini ve çeşitli kültürel unsurları bir araya getiren bir mozayiktir. Tessin’in İsviçre’ye katılımı, ülkenin bütünlüğü ve çeşitliliği üzerinde olumlu bir etki yaratmıştır.

Tessin’i özel kılan özellikler nelerdir?

Tessin, çok çeşitli deneyimler sunan bir bölgedir: muhteşem dağ ve vadiler, nefes kesen Lago Maggiore ve Lago di Lugano gibi göller, berrak Maggia Nehri, eski taş mağaraları (grottos), resim gibi köyler ve çok daha fazlası.

Tessin Kantonu, İsviçre’de kendine özgü bir konuma sahiptir, özellikle de Akdeniz iklimi ile tanınır. Bu bölgenin zengin bitki örtüsü arasında öne çıkan unsurlardan biri, yaygın olarak bulunan kestane ağaçlarının oluşturduğu geniş ormanlardır. Bu ormanlar, dünyada bu kadar saf ve geniş alanlarda nadir olarak bulunur.

Tessin’de kestane ağaçlarının yanı sıra palmiye, servi ve diğer Akdeniz bitkileri de yetişir. Bu bitki çeşitliliği, Tessin’i diğer İsviçre bölgelerinden farklı kılan ve ona özgü bir manzara yaratır. Akdeniz bitkilerinin bulunduğu bu ortam, Tessin’i benzersiz kılan doğal güzelliklerinden biridir ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeker.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra, Tessin kültürel ve tarihi açıdan da zengindir. Bu kanton, Alp manzaraları ile Akdeniz atmosferinin birleştiği benzersiz bir karışım sunar, bu da onu turistler için çekici kılar ve İsviçre’de eşsiz bir konuma sahip olmasını sağlar.

Kanton Tessin’in kuruluşu ne zaman?

Tessin Kantonu, daha önce kurulmuş olan İsviçre kantonlarının kontrolü altında üç yüzyıl boyunca varlığını sürdürdükten sonra, 1803 yılında bağımsız bir kanton olarak kuruldu.

Tessin’in tarihi

Ancak 15. yüzyılın sonlarında İsviçre Konfederasyonu, topraklarını güneye doğru genişletmeye başladı ve günümüzde bildiğimiz Güney İsviçre’yi kapsadı. 1512 yılında Lugano şehrini ele geçirdiler ve bu şehir İsviçre Konfederasyonu’nun bir parçası haline geldi.

Tessin şehrinde, Monte Brè ve Monte San Salvatore dağları arasında yaşayan milyonerlerin sayısı geçen yıla göre %8 arttı. 67,000 nüfusun üzerindeki bu şehirde, 5000’den fazla milyoner bulunuyor. Dolayısıyla, nüfusun yaklaşık %7,5’i 1 milyon İsviçre Frangı’nın üzerinde bir servete sahip. (03.10.2022)

Tessin’de zenginler genellikle Lugano, Locarno, Ascona gibi lüks konut alanlarında ve çevresinde yaşarlar. Bu bölgeler, Lugano Gölü ve diğer göllerin manzaralarıyla ünlüdür ve aynı zamanda yüksek yaşam standartları ve üstün olanaklar sunar. Monte Brè ve Monte San Salvatore gibi alanlar da, muhteşem manzaraları ve lüks konut seçenekleriyle dikkat çeker; bu nedenle zengin sakinler için tercih edilen bölgeler arasındadır.

Tessin’in simgesi nedir?

Tessin’i düşündüğümüzde, onu Tessiner palmiyesi olmadan düşünmek neredeyse imkansızdır. Bu palmiye, Güney Kantonu’nda her yerde bulunur ve Tessin’in sembollerinden biri olarak kabul edilir.

Locarno ve Lugano arasındaki farklar nelerdir?

Locarno, İsviçre’nin en kuzeyindeki Akdeniz iklimine sahip olan yer olarak bilinir. Şehrin tarihi merkezi küçük ve sevimli olup, Lugano’ya kıyasla daha az kalabalıktır. Burada dar sokaklarda, pastel renkli evler ve tarihi kemerler arasında gezinirsiniz.

Tessin’in tipik özellikleri nelerdir?

Tessin, kestane ormanları ile tanınır. Sonbaharda burada hala kendi kestanelerinizi toplayabilirsiniz. Kanton genelinde “Feste delle Castagne” adı verilen kestane festivalleri düzenlenir ve birçok özel lezzet, bu asil meyvenin üzerine kuruludur. Kestane, bir zamanlar Tessinlilerin ana besin maddesi olan Tessiner kestane çorbası gibi birçok spesiyaliteye ilham verir.

Tessin’deki en büyük şehir hangisidir?

Lugano, Tessin’in en büyük şehridir. Lugano’yı keşfetmek için sabırsızlanıyoruz! Tipik bir Akdeniz atmosferine sahip bu yerleşim birimi, hem eğlence hem de dinlenme için uygun olan insan merkezli bir ortam sunuyor. Lugano ayrıca göl kenarındaki karakteristik köylerle çevrilidir.

Tessin’de kaç yabancı yaşamaktadır?

2022 yılı 31 Aralık itibariyle, Tessin’de kayıtlı nüfusun (%28,1’i İsviçre vatandaşı olmayanlar) yüzde 28,1’i yabancı olarak tespit edilmiştir. Ülke genelinde ise bu oran %26,0 olarak kaydedilmiştir.

Tessin’in tarihi ve İtalya’ya olan bağlantısıyla ilgili kısa bir özet:

Tessin’in tarihi, başlangıçta Kuzey İtalya’nın bir parçası olarak başlar. Orta Çağ boyunca, Tessin bölgesi Milan Dükalığı’nın bir parçasıydı ve zamanla Habsburglar ve İspanyol Bourbonları’nın egemenliği altına girdi. 19. yüzyıl Risorgimento sürecinde, yani İtalyan birleşme hareketi sırasında, Sardinya-Piemonte Krallığı (sonradan İtalya Krallığı’na dönüşecek) Tessin üzerinde güçlü bir etkiye sahipti. Bu dönemde, Tessin’in İsviçre’ye aidiyeti konusunda çeşitli tartışmalar ve talepler oldu. Ancak Tessin, 1798’de Helvetik Cumhuriyet’e katılma kararı aldı ve 1803’te resmen İsviçre Konfederasyonu’nun bir kantonu oldu.

Tessinliler ne yer?

Tessin mutfağı, yöresel lezzetleriyle dikkat çeker. İşte bazı tipik Tessin yemekleri:

 • Polenta: Mısır unundan yapılan hızlı bir polenta, et yemekleri, tavada kavrulmuş et veya sadece bir salata mükemmel bir eşlikçidir.
 • Risotto ticinese: Tipik Tessin usulü risotto.
 • Balsamico-Rindsragout: Balsamik soslu sığır eti ragout.
 • Minestrone: Çeşitli sebzelerle yapılan bir çorba.
 • Tessinerbrot: Yerel ekmek çeşidi.
 • Torta di castagne: Kestane pastası.
 • Erdbeeren in Rotwein: Kırmızı şarapta pişirilmiş çilekler.

Bu lezzetler, Tessin’in zengin mutfak kültürünü yansıtır ve bölgenin yerel malzemelerinden ve geleneklerinden ilham alır.

Tessin’de görülmesi gerekenler nelerdir?

Tessin’de unutulmaz deneyimler yaşayabileceğiniz bazı yerler ve aktiviteler:

 • Brenno Kanyonu (Brenno-Schlucht), Olivone Campra: Doğal güzellikleriyle ünlü bir kanyon.
 • San Gottardo Ulusal Müzesi (Museo nazionale del San Gottardo), Airolo: Gotthard Tüneli’nin tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek için ideal.
 • Riva Caccia Plajı, Lugano: Lugano Gölü’nde güneşlenmek ve dinlenmek için harika bir yer.
 • Losone-Arcegno’da Tessin ormanlarında keşif yapmak.
 • Monte Verità’da Çay Seremonisi, Ascona: Monte Verità’da çay içme geleneğini deneyimlemek.
 • Monte San Giorgio Fosil Müzesi, Meride: UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Monte San Giorgio’da fosilleri keşfetmek.
 • Monte San Giorgio, Meride: Manzarasıyla ünlü bir dağ zirvesi ve doğa yürüyüşleri için ideal.
 • Tessin’de üzüm toplama deneyimi, Mendrisio: Bölgenin üzüm bağlarında keyifli bir gün geçirmek.

Bu yerler ve etkinlikler, Tessin’in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel özelliklerini keşfetmek için mükemmel fırsatlar sunar.

Haberin Devamını Oku

İsviçre

Ev İçi Şiddetin Mağdurları: Kadınlar

yazar

Yayınlayan

on

By

Kapalı kapıların ardında, kamunun gözlerinden uzakta, şu satırları okurken bile İsviçre’de birisi ev içi şiddetin pençesine düşmüş olabilir. Çünkü ev içi şiddet her gün sessizce sürüyor. İşte geçen yıl kaydedilen yürek parçalayan sayılar ve gerçeklerin genel bir özeti:

 1. Mağdurların Cinsiyet Dağılımı:
  • Kadınlar: Ev içi şiddet mağdurlarının %61’ini oluşturmakta, yani toplam 6.993 kadın şiddetin hedefi olmuştur.
  • Erkekler: %24’lük bir oranla, 2.750 erkek de ev içi şiddet mağduru olmuştur.
  • Çocuklar: %15’lik bir dilimde, 1.735 çocuk ev içi şiddete maruz kalmıştır.
 2. Suçlananların Cinsiyet Dağılımı:
  • Erkekler: Ev içi şiddet suçlamalarının %71’inden sorumlu tutulan kişilerin çoğunluğu erkektir. Toplamda 7.689 erkek, bu suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır.
  • Kadınlar: %26’lık bir oranla, 2.798 kadın da suçlanmıştır.
  • Çocuklar: %3’lük bir dilimde, 304 çocuk ev içi şiddetle ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştır.
 3. Ölüm Vakalarında Cinsiyet Dağılımı:
  • Kadınlar: Kapalı kapılar ardında öldürülenlerin %64’ünü oluşturarak en büyük kurban grubunu teşkil etmiştir. Geçtiğimiz yıl 16 kadın öldürülmüştür.
  • Erkekler: %20’lik bir oranla, 5 erkek öldürülmüştür.
  • Çocuklar: %16’lık bir dilimde, 4 çocuk da öldürülmüştür.

Bu veriler, ev içi şiddetin en çok kadınların maruz kaldığı bir sorun olduğunu ve genellikle bu suçun erkekler tarafından işlendiğini göstermekte.

Geçen yıl İsviçre’de Federal İstatistik Ofisi’nin yeni polis kriminalistik istatistiklerine göre “Häusliche Gewalt” yani ev içi şiddet kapsamında 19.918 suç kaydedildi. Önceki yıla göre (19.978 suç), durum neredeyse değişmedi ve suç sayısı yüksek seviyede kaldı.

2023 yılında İsviçre’de ev içi şiddetin en yaygın suçlarından biri olan fiziksel saldırılar oldu. Toplamda 6.378 vakaya denk geldi. Önceki yıla göre, diğer ev içi şiddet türlerinde ise şu artışlar gözlendi: 3.807 hakaret vakası, 978 nötür vakası, 407 çocuklarla cinsel ilişki vakası ve 368 tecavüz vakası yaşandı. Ayrıca, tätlichkeiten suçlarında (6.378 vakaya), tehditlerde (4.090 vakaya), basit yaralamalarda (2.045 vakaya) ve telekomünikasyon araçlarının kötüye kullanımında (445 vakaya) hafif bir düşüş gözlendi.

2022 yılında İsviçre’de 74 kadın ağır ev içi şiddetin kurbanı oldu. Bu şiddet vakaları genellikle aile üyeleri arasında veya geçmiş veya mevcut partnerlik ilişkilerinde yaşanmaktadır. 2009 yılından bu yana polis tarafından kaydedilen en ciddi ev içi şiddet vakalarının sayısı değişkenlik göstermektedir. Geçen yıl, 74 kadın ve 44 erkek ağır ev içi şiddet mağduru olarak rapor edildi. 2021 yılında ise bu rakamlar sırasıyla 63 kadın ve 22 erkek olarak kaydedilmişti.

İsviçre Ceza Kanunu’nun 126. maddesine göre bir tätlichkeit (darbe), bir kişinin vücuduna veya sağlığına zarar vermeden kasten yapılan bir müdahaledir, bu durum İsviçre’de yasal olarak tanımlanmıştır.

Geçen yıl ev içi şiddet mağduru olan kişi sayısı 11.479 olarak kaydedildi; bu rakam bir önceki yıla göre (11.388) hafif bir artışı ifade etmektedir. Bu veriler, özellikle kadınların ev içi şiddetin sıkça kurbanı olduğunu açıkça göstermektedir. 2023 yılında, mağdurların %61’i (6.993 kişi) kadın, %24’ü (2.750 kişi) erkek ve %15’i (1.735 kişi) çocuklardan oluşmaktadır.

Geçen yıl toplamda 10.792 kişi, ev içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Bu verilerde öne çıkan bir nokta, suçlananların çoğunlukla erkek olmasıdır. 2023 yılında suçlananların %71’i (7.689 kişi) erkek, %26’sı (2.798 kişi) kadın ve %3’ü (304 kişi) çocuklardan oluşmaktadır.

Geçen yıl İsviçre’de kapalı kapılar ardında 25 kişi öldürüldü. Bu istatistikler, çoğunlukla kadınların kurban olduğunu açıkça gösteriyor; 16 kadın (%64), 5 erkek (%20) ve 4 çocuk (%16) geçen yıl hayatını kaybetti. Tötungs suçlamalarına karşı en fazla erkeklerin suçlandığı görülmektedir. 2023 yılında, ev içi şiddet kapsamında suçlananların %83’ü erkek (19 kişi), %13’ü kadın (3 kişi) ve %4’ü çocuk (1 kişi) olarak kaydedilmiştir.

Federal İstatistik Ofisi’ne göre Federal İstatistik Ofisi’ne göre, 2023 yılı polis kriminalistik istatistikleri sadece rapor edilen suçları yansıtmaktadır. Ancak özellikle ev içi şiddet alanında suçların gerçek boyutu oldukça yüksek olabilir.

EvİçiŞiddet #KadınaŞiddet #ToplumsalCinsiyetEşitliği #KadınHakları #ErkekŞiddeti #ÇocukHakları #İsviçre #Kadınlar #Erkekler #CinsiyetEşitliği #ŞiddetleMücadele #KadınDayanışması #İnsanHakları #SessizKalma #Awareness #GenderEquality #DomesticViolenceAwareness #StopViolence #HumanRights

Haberin Devamını Oku

İsviçre

Horw’da 1 Milyon Frank Vergi Borcu Bırakan Kişi Kayıplara Karıştı

yazar

Yayınlayan

on

By

Horw, Luzern – Horw’da bir adam, 1 milyon İsviçre frangından fazla vergi borcu bırakarak kayıplara karıştı. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor ve yetkililer durumu çözmeye çalışıyor.

Olayın önemli noktaları şunlar:

 1. Borç Miktarı: Luzern asıllı bir kişi, toplamda 1,01 milyon İsviçre frangı vergi borcu biriktirmiş durumda. Bu borçlar, 589’000 CHF belediye vergisi ve 421’000 CHF kanton ile federal vergilerden oluşmakta. Borçlar, 2007-2013 ve 2015-2024 yılları arasında birikmiş olup, gecikme ve ceza vergileri de dahil.
 2. Mevcut Konum: Borçlunun bilinen son ikametgahı Kanada’nın Toronto şehrindeki North York bölgesi. Şu anda nerede olduğu bilinmemekte ve yetkililer onun kaçak olduğunu düşünmekte.
 3. Ceza Davası: Luzern Savcılığı, vergi dolandırıcılığı şüphesiyle bir ceza davası açmış durumda. Vergi daireleri tarafından ihbar edilen borçlu, yetkililer tarafından aranmakta.
 4. Horw’daki Mülkiyet: Borçlunun Horw’da Kastanienbaumstrasse’de bulunan 5,5 odalı bir dairede hissesi bulunmakta. Bu hisseye yetkililer tarafından el konulmuş. Dairenin toplam değeri 1,48 milyon İsviçre frangı olarak tahmin edilmekte olup, borçlunun hissesi 730’000 İsviçre frangı değerinde.
 5. Açık Artırma: Borçlunun mülkiyet hissesinin açık artırması, 28 Ağustos saat 9’da Horw’daki Egli-Saal’da gerçekleştirilecek. Mülkün gezilmesi ise 13 Ağustos’ta planlanmış durumda. Bu açık artırma, borçlunun bulunamaması veya borçlarını ödememesi durumunda, borçların en azından bir kısmının ödenmesini sağlamak amacıyla yapılacak.
 6. Belirsizlikler: Büyük vergi borçlarının nasıl oluştuğu ve borçlunun yeniden ortaya çıkması veya borçlarını ödemesi durumunda açık artırmaya itiraz edip edemeyeceği belirsizliğini korumakta.

Horw belediyesi, devam eden hukuki süreç nedeniyle daha fazla bilgi vermemekte. Bu durum, vergi taleplerinin uygulanmasındaki karmaşıklığı ve özellikle borçlunun yurtdışında bulunması ve kaçak olması durumunda karşılaşılan zorlukları göstermekte.

Borç Miktarı ve Detayları

Borçlu, toplamda 1,01 milyon İsviçre frangı vergi borcu biriktirdi. Bu borçlar, 589’000 frank belediye vergisi ve 421’000 frank kanton ile federal vergilerden oluşuyor. Borçlar, 2007-2013 ve 2015-2024 yılları arasında birikti ve gecikme ile ceza vergilerini de kapsıyor.

Kaçak Durumunda

Borçlu, aslen Luzern’den olup bilinen son ikametgahı Kanada’nın Toronto şehrindeki North York bölgesindeydi. Şu anki yeri bilinmiyor ve yetkililer onun kaçak olduğunu düşünüyor.

Ceza Davası Açıldı

Luzern Savcılığı, vergi dolandırıcılığı şüphesiyle borçlu hakkında ceza davası açtı. Vergi dairelerinin yaptığı ihbar üzerine adam hakkında arama başlatıldı.

Mülkiyet ve Açık Artırma

Borçlunun, Horw’da Kastanienbaumstrasse’de bulunan 5,5 odalı bir dairede hissesi bulunuyor. Bu hisse yetkililer tarafından el konuldu. Dairenin toplam değeri 1,48 milyon İsviçre frangı olarak tahmin ediliyor ve borçlunun hissesi 730’000 frank değerinde.

Bu mülkiyet hissesinin açık artırması, 28 Ağustos saat 9’da Horw’daki Egli-Saal’da yapılacak. Mülkün gezilmesi ise 13 Ağustos’ta planlanıyor. Açık artırma, borçlunun bulunamaması veya borçlarını ödememesi durumunda borçların en azından bir kısmını ödemek için yapılacak.

Belirsizlikler Devam Ediyor

Büyük vergi borçlarının nasıl oluştuğu ve borçlunun yeniden ortaya çıkması veya borçlarını ödemesi durumunda açık artırmaya itiraz edip edemeyeceği belirsizliğini koruyor.

Horw belediyesi, devam eden hukuki süreç nedeniyle daha fazla bilgi vermiyor. Bu durum, vergi taleplerinin uygulanmasındaki zorlukları ve özellikle borçlunun yurtdışında bulunması ve kaçak olması durumunda karşılaşılan problemleri gözler önüne seriyor.

#VergiBorcu #AçıkArtırma #Luzern #Toronto #Horw #CezaDavası #Kaçak #EmlakElKonulması #Steuerschulden #Zwangsversteigerung #Luzern #Toronto #Horw #Strafverfahren #Illegal #Immobilienbeschlagnahmung #schweiz #isviçre #isviçrehaberleri #luzernhaberleri

Haberin Devamını Oku

Trendler