Sosyal Medya

İsviçre

İsviçre’de Mesleki Emeklilik Sistemi Reformu İçin Önemli Adım

yazar

Yayınlayan

on

BERN – Cemil Baysal

İsviçre’de mesleki emeklilik sisteminin reformu için önemli bir adım atıldı. 22 Eylül 2024’te seçmenler, mesleki emeklilik sisteminin reformu hakkında karar verecek. Bu reform, gelecekteki emekli maaşlarını daha güvenli finanse etmeyi ve yarı zamanlı çalışanlar ile düşük maaşlı kişilerin sigortalanmasını iyileştirmeyi amaçlayan önlemler içeriyor. Reform karşıtı bir komite ise referandum düzenledi.

Son yıllarda mesleki emeklilik sistemi giderek baskı altına girdi. İlk olarak, emeklilik fonları yıllardır daha az getiri sağlıyor. İkinci olarak, yaşam süresi uzamakta ve bu nedenle emekli maaşları daha uzun süre ödenmek zorunda kalıyor. Şu anda mesleki emeklilik sisteminin zorunlu kısmındaki emekli maaşları yeterince finanse edilmiş durumda değil.

Dönüşüm Oranının Düşürülmesi

Reform, bu finansman sorununu ele almayı hedefliyor. Zorunlu mesleki emeklilik sistemindeki dönüşüm oranı bugünkü %6,8’den %6,0’a düşürülecek. Bu oran, ileride emekli maaşının ne kadar olacağını belirler. Mevcut durumda bu oran çok yüksek, çünkü emeklilerin biriktirdiği tasarruflar, onların emekli maaşlarını ödemeye yetmiyor. Gelecekteki emekli maaşlarındaki kesintileri mümkün olduğunca önlemek için Federal Konsey ve Parlamento, dönüşüm oranının düşürülmesini telafi edecek dengeleme önlemleri aldı.

Sigortalı Maaşın Artırılması

İlk dengeleme önlemi olarak, zorunlu mesleki emeklilik sistemindeki sigortalı maaş artırılacak. Bugün, yıllık 25.725 İsviçre Frangı üzerindeki gelirlerin sadece bir kısmı emeklilik fonunda sigortalanmakta. Reform, gelecekte maaşın %80’inin sigortalanmasını öngörüyor. Bu, özellikle düşük gelirlerde maaşın daha büyük bir kısmının sigortalanacağı anlamına geliyor ve bu sayede gelecekteki emekli maaşları genellikle daha yüksek olacak. Çalışanlar ve işverenleri, emeklilik fonuna yıllık yaklaşık 1,4 milyar İsviçre Frangı daha fazla maaş katkısı ödeyecek.

Geçiş Dönemi İçin Emekli Maaşı Ek Ödemesi

Artırılmış bireysel yaşlılık tasarruflarının etkisi belirli bir süre sonra ortaya çıkacak. Bu nedenle, reformun yürürlüğe girmesinden sonraki 15 yıl içinde emeklilik yaşına ulaşacak kişiler için ikinci bir dengeleme önlemi olarak bir emekli maaşı ek ödemesi öngörülüyor. Ek ödemenin miktarı doğum yılına ve birikmiş yaşlılık tasarruflarına bağlı olacak. Ek ödeme en fazla aylık 200 İsviçre Frangı olacak ve ömür boyu ödenecek. Bu ek ödemenin yıllık toplam maliyeti yaklaşık 800 milyon İsviçre Frangı olacak ve emeklilik fonları ile tüm çalışanlar ve işverenlerin maaş katkıları üzerinden finanse edilecek.

Giriş Eşiğinin Düşürülmesi

Reform, mesleki emeklilik sistemine erişimi de kolaylaştırmakta. Bugün, bir işverenden yılda 22.050 İsviçre Frangı’ndan fazla kazanan kişiler sigortalanmakta. Bu giriş eşiğini karşılamayan veya genel olarak düşük kazanan kişilerin ikinci sütundan (2. Säule) emekli maaşı ya hiç yok ya da çok az. Bu durum özellikle kadınları etkiliyor. Kadınlar ortalama olarak daha sık yarı zamanlı çalışmakta ve birden fazla işverende çalışmakta. Ayrıca, kadınlar daha sık düşük maaşlı sektörlerde çalışmakta. Reform ile düşük gelirli kişilerin mesleki emeklilik sistemindeki güvencesini artırmak amacıyla giriş eşiği 19.845 İsviçre Frangı’na düşürülecek. Bu sayede yaklaşık 70.000 kişi ikinci sütunda yeni sigortalanacak ve birden fazla işte çalışan 30.000 kişinin ek küçük gelirleri sigortalanacak.

Yaş Grupları İçin Katkı Oranlarının Değiştirilmesi

Reform, işveren katkı oranlarının yaş grupları arasındaki farkı da azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda, 25-34 yaş grubundaki çalışanlar için işveren katkı oranı biraz artırılacak, diğer yaş grupları için ise azaltılacak. Böylece, yaşlı çalışanların işgücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmeleri önlenecek.

Karşıt Görüşlerin Argümanları

Reform karşıtı bir komite, BVG (Mesleki Emeklilik Kanunu) reformuna karşı referandum düzenledi. Komiteye göre, emeklilik fonlarından alınan maaşlar yıllardır düşmekte ve birçok çalışan için yetersiz kalmakta. Dönüşüm oranının %6,0’a düşürülmesi ile ek maaş kesintileri tehlikesi doğmakta. Aynı zamanda, düşük gelirli birçok çalışan daha yüksek maaş katkıları ödemek zorunda kalacak. Sonuç olarak, sigortalılar daha fazla ödeyecek ancak daha az maaş alacak. Buna karşılık, finans sektörü emeklilik fonlarının yönetiminden milyarlarca kazanç sağlamakta ve bu, sigortalıların aleyhine olmakta.

Federal Konsey’in Argümanları

Federal Konsey ve Parlamento için reform, zorunlu mesleki emeklilik sisteminin gelecekteki maaşlarının yeterli ve uzun vadeli olarak finanse edilebilmesi için gerekli. Ayrıca, reform düşük gelirli kişilerin yaşlılık sigortasını iyileştirmekte. Bu kişilerin çoğunluğu kadınlar. Reform sayesinde, birçok kadın ikinci sütundan daha yüksek emekli maaşı alacak. Diğerleri ise ilk kez bir emeklilik fonuna erişim sağlayacak. Reform, sadece yasal olarak zorunlu minimum hizmetleri veya biraz fazlasını sunan emeklilik fonlarına daha sağlam bir mali temel sağlayacak. Bu da sigortalılar için faydalı: Finansman açıkları için sorumluluk alma riski azalacak.

Sosyal Bakan Elisabeth Baume-Schneider’in Açıklamaları

Sosyal İşler Bakanı Elisabeth Baume-Schneider, Federal Konsey’in reformu destekleme nedenlerini açıklamak için medyanın karşısına geçti. Baume-Schneider, reformun düşük gelirli ve yarı zamanlı çalışanlar için önemli iyileştirmeler sağlayacağını ve onların sigorta kapsamını genişleteceğini vurguladı. Ayrıca, reformun geçiş döneminde olan kişilere yönelik ek ödemeler içerdiğini ve bu kişilerin emekli maaşlarını güvence altına aldığını belirtti. Reformun, mevcut emeklilerin maaşlarını etkilemeyeceğini ve yüksek gelirli çalışanların zaten daha düşük dönüşüm oranları ile çalıştığını ifade etti.

Reformun Finansmanı ve Gelecek Etkileri

Reformun geçiş dönemi için öngörülen ek ödemelerin maliyeti, 15 yıl içinde toplam 11,3 milyar İsviçre Frangı olacak ve bu maliyet emeklilik fonları ile çalışanlar ve işverenlerin maaş katkıları üzerinden finanse edilecek. Baume-Schneider, düşük maaşlı çalışanların daha yüksek maaş kesintileri nedeniyle daha az maaş alacaklarını kabul etti, ancak yaşlılıkta daha yüksek emekli maaşı alacaklarını vurguladı. Ek olarak, daha yüksek emekli maaşlarının daha az ek destek ödemesi gerektireceği belirtildi.

Reformun kabul edilip edilmeyeceğine İsviçre halkı 22 Eylül 2024 tarihinde karar verecek.

#isviçre #isviçre #isviçrehaberleri #isviçreninsesi #Bundesrat #FederalKonsey #ReformDerBeruflichenVorsorge #MeslekiEmeklilikSistemininReformu #StimmbürgerinnenUndStimmbürger #Seçmenler #Massnahmen #Önlemler #Renten #EmekliMaaşları #Teilzeitbeschäftigte #YarıZamanlıÇalışanlar #Referendum #Referandum #Pensionskassen #EmeklilikFonları #Lebenserwartung #YaşamSüresi #Umwandlungssatz #DönüşümOranı #Altersguthaben #EmeklilikTasarrufları #Ausgleichsmassnahmen #DengeleyiciÖnlemler #VersicherterLohn #SigortalıMaaş #Rentenzuschlag #EmekliMaaşıEkÖdemesi #Eintrittsschwelle #GirişEşiği #2Säule #İkinciSütun #GesetzlichVorgeschriebeneMindestleistungen #YasalOlarakZorunluMinimumHizmetler #ReferendumErgriffen #ReferandumDüzenlemek #Geburtsjahr #DoğumYılı #Arbeitnehmende #Çalışanlar #Arbeitgeber #İşverenler #Senkung #Düşürme #Finanzindustrie #FinansSektörü #VerwaltungDerPensionskassengelder #EmeklilikFonlarınınYönetimi #Versicherten #Sigortalılar #Lohnbeiträge #MaaşKatkıları

Haberin Devamını Oku
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İsviçre

Limmat Nehri ve Bölgesinin Tarihi ve Kültürel Önemi: İsviçre’nin Saklı Hazinesi

yazar

Yayınlayan

on

By

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin önemli doğal ve kültürel varlıklarından biridir. İşte bu bölgenin tarihçesi ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiler:

Limmat Nehri’nin Tarihçesi ve Özellikleri

Limmat Nehri:

 • Kaynağı ve Uzunluğu: Limmat Nehri, İsviçre’deki Zürih Gölü’nden doğar ve Aare Nehri’ne dökülür. Nehrin toplam uzunluğu yaklaşık 140 kilometredir.
 • Coğrafi Konum: Limmat Nehri, Zürih Kantonu’ndan başlayarak Aargau Kantonu’na kadar uzanır. Bu bölge, tarih boyunca önemli bir ticaret ve ulaşım koridoru olmuştur.

Tarihçesi:

 • Antik Dönemler: Roma İmparatorluğu döneminde, Limmat Nehri çevresi stratejik bir öneme sahipti. Bölgede yerleşim ve ticaret faaliyetleri yoğundu. Zürih’teki Lindenhof tepesinde Roma kalıntıları bulunmaktadır.
 • Ortaçağ: Ortaçağ boyunca, Limmat Nehri çevresindeki şehirler ve kasabalar büyüdü ve gelişti. Zürih, bu dönemde önemli bir ticaret merkezi haline geldi.
 • Modern Dönem: Limmat Nehri, endüstriyel devrimle birlikte ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer aldı. Nehir boyunca fabrikalar ve sanayi tesisleri kuruldu.

Limmat Bölgesi’nin Özellikleri

Doğal Güzellikler:

 • Peyzaj: Limmat Nehri ve çevresi, doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ünlüdür. Nehir boyunca yürüyüş ve bisiklet yolları, doğa severler için popülerdir.
 • Rekreasyon Alanları: Limmat Nehri’nin çevresi, yüzme, balık tutma ve kano gibi çeşitli rekreasyon aktiviteleri için uygundur.

Kültürel ve Tarihi Değerler:

 • Zürih: Limmat Nehri’nin doğduğu Zürih, İsviçre’nin en büyük şehirlerinden biridir ve tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir. Şehirdeki eski binalar, kiliseler ve müzeler, bölgenin zengin tarihini yansıtır.
 • Lindenhof: Zürih’teki Lindenhof tepesi, Roma döneminden kalma kalıntıları ve muhteşem şehir manzarası ile ünlüdür.
 • Küçük Kasabalar ve Köyler: Limmat Nehri boyunca, tarihi ve kültürel açıdan zengin küçük kasabalar ve köyler bulunur. Bu yerleşim yerleri, geleneksel İsviçre mimarisini ve yaşam tarzını gözler önüne serer.

Ekonomik Önemi:

 • Ticaret ve Sanayi: Limmat Bölgesi, tarih boyunca ticaret ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Günümüzde de ekonomik açıdan önemli bir bölgedir.
 • Turizm: Doğal ve kültürel zenginlikleriyle Limmat Bölgesi, turizm açısından da büyük bir çekim merkezidir. Bölgeye gelen turistler, nehir boyunca çeşitli aktiviteler yapma fırsatı bulur.

Özet

Limmat Nehri ve Limmat Bölgesi, İsviçre’nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini barındıran önemli bir bölgedir. Nehir boyunca uzanan bu bölge, antik çağlardan günümüze kadar ticaret, ulaşım ve sanayi faaliyetlerinin merkezi olmuştur. Doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve ekonomik önemiyle Limmat Bölgesi, İsviçre’nin en dikkat çekici bölgelerinden biridir.

#LimmatNehri #LimmatBölgesi #İsviçreTarihi #Zürih #DoğalGüzellikler #KültürelMiras #TarihVeKültür #İsviçreTurizmi #isviçre #isviçrehaberleri #Limmat #Zürich #zürih #zürichsee

Haberin Devamını Oku

İsviçre

Winterthur: İsviçre’nin Kalbindeki Kültürel Hazineler Şehri

yazar

Yayınlayan

on

By

Winterthur, İsviçre’nin Zürih kantonunda yer alan ve ülkenin en büyük altıncı şehri olan bir şehirdir. Winterthur’un kuruluş hikayesi, oluşumu ve tarihi hakkında bilgiler şu şekilde:

Kuruluş Hikayesi ve Oluşumu

Winterthur, ilk olarak Roma İmparatorluğu döneminde “Vitudurum” adıyla bilinen bir yerleşim yeri olarak ortaya çıkmıştır. Roma döneminde stratejik bir öneme sahip olan bu bölge, Roma İmparatorluğu’nun kuzey sınırlarını korumak için kullanılmıştır. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra bölge, Cermen kabilelerinin kontrolüne geçmiştir.

Orta Çağ’da, Winterthur bölgesi, Habsburg Hanedanı’nın etkisi altına girmiştir. Şehir, 1264 yılında Habsburglar tarafından kurulmuştur ve hızla gelişerek önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu dönemde, şehirde birçok kilise, manastır ve sur inşa edilmiştir.

Tarihi

Winterthur’un tarihi, çeşitli dönemlerde farklı siyasi ve ekonomik değişimlerle şekillenmiştir. Orta Çağ boyunca şehir, Almanya’nın güneyindeki ticaret yollarının kesişim noktasında bulunuyordu ve bu nedenle önemli bir ticaret merkeziydi. Şehir, Habsburg Hanedanı’nın kontrolünde kaldı ve 1415 yılında İsviçre Konfederasyonu’na katıldı.

 1. ve 19. yüzyıllarda, sanayi devrimi ile birlikte Winterthur, sanayileşmenin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle tekstil ve mühendislik alanlarında büyük bir gelişim gösterdi. Bu dönemde, şehirde birçok fabrika ve sanayi tesisi kuruldu.
 2. yüzyılda, Winterthur, kültürel ve eğitim alanında da önemli bir merkez haline geldi. Şehirde birçok müze, sanat galerisi ve üniversite bulunmaktadır. Winterthur, aynı zamanda yeşil alanları ve parkları ile de ünlüdür.

Kültürel ve Tarihi Miras

Winterthur, tarihi ve kültürel mirası ile de dikkat çekmektedir. Şehirde bulunan önemli yapılar ve müzeler şunlardır:

 • Winterthur Sanat Müzesi (Kunstmuseum Winterthur): Modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarıyla ünlüdür.
 • Technorama: İsviçre Teknoloji ve Bilim Merkezi, interaktif sergileriyle ziyaretçileri bilgilendirir ve eğlendirir.
 • Eski Şehir (Altstadt): Orta Çağ’dan kalma sokakları ve tarihi binaları ile dikkat çeker.

Winterthur’un tarihi ve kültürel zenginlikleri, şehri ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunmaktadır. Şehrin tarihini ve kültürünü yansıtan bu miras, Winterthur’u İsviçre’nin önemli şehirlerinden biri yapmaktadır.

Winterthur’da yıl boyunca birçok yerel etkinlik ve festival düzenlenmektedir. Bu etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ve topluluk ruhunu yansıtır. İşte Winterthur’da öne çıkan bazı yerel etkinlikler:

1. Albani Festivali

Albani Festivali, Winterthur’da düzenlenen en büyük ve en popüler festivallerden biridir. Her yıl Temmuz ayında düzenlenen bu festival, şehir merkezinde gerçekleşir ve üç gün boyunca devam eder. Festival boyunca çeşitli müzik konserleri, dans gösterileri, sokak performansları ve çocuklar için etkinlikler düzenlenir. Ayrıca, yerel yiyecek ve içecek stantları da festivale katılanlara hizmet verir.

2. Winterthurer Musikfestwochen

Winterthurer Musikfestwochen, Ağustos ayında düzenlenen ve iki hafta süren bir müzik festivalidir. Festivalde, çeşitli müzik türlerinde performans sergileyen yerel ve uluslararası sanatçılar yer alır. Konserler genellikle açık havada, özellikle eski şehir merkezinde kurulan sahnelerde gerçekleştirilir. Festival, müzik severler için unutulmaz bir deneyim sunar.

3. Internationale Kurzfilmtage Winterthur

Kasım ayında düzenlenen Internationale Kurzfilmtage Winterthur, uluslararası bir kısa film festivalidir. Festival, kısa film yapımcılarını, sinema tutkunlarını ve film eleştirmenlerini bir araya getirir. Yarışma kategorileri, gösterimler ve atölye çalışmaları gibi çeşitli etkinlikler ile film dünyasına dair kapsamlı bir deneyim sunar.

4. Winterthur Noël (Christmas Market)

Aralık ayında düzenlenen Winterthur Noël, şehir merkezinde kurulan geleneksel bir Noel pazarını içerir. Pazarda, el yapımı hediyelik eşyalar, yerel yiyecekler ve içecekler satılır. Noel atmosferi, ışıklandırmalar ve süslemeler ile desteklenir. Ayrıca, çocuklar için çeşitli etkinlikler ve atölyeler de düzenlenir.

5. Winterthurer Fasnacht (Karnaval)

Winterthurer Fasnacht, Şubat veya Mart aylarında düzenlenen geleneksel bir karnaval etkinliğidir. Karnaval boyunca renkli kostümler giyen insanlar, şehirde geçit törenleri yapar. Müzik, dans ve sokak partileri ile kutlanan bu etkinlik, yerel halkın ve ziyaretçilerin büyük ilgisini çeker.

6. Steinberggasse Festivali

Steinberggasse Festivali, Haziran ayında düzenlenen ve bir hafta süren bir etkinliktir. Şehir merkezindeki Steinberggasse caddesinde gerçekleşen festival, çeşitli müzik konserleri, tiyatro gösterileri, el sanatları pazarları ve yiyecek stantları içerir.

7. Afropfingsten

Afropfingsten, Mayıs veya Haziran aylarında düzenlenen ve Afrika kültürünü kutlayan bir festivaldir. Festivalde Afrika müziği, dans gösterileri, sanat sergileri ve yerel Afrika mutfağına ait lezzetler sunulur. Bu etkinlik, kültürel çeşitliliği ve karşılıklı anlayışı teşvik etmeyi amaçlar.

Winterthur’da düzenlenen bu etkinlikler, şehrin dinamik ve canlı bir kültürel atmosfere sahip olduğunu göstermektedir. Bu festivaller, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin bir araya gelip eğlenmesini ve kültürel deneyimler yaşamasını sağlar.

#Winterthur #İsviçre #KültürVeSanat #GeziWinterthur #ŞehirKeşfi #TarihiMiras #SanatınBaşkenti #YılBoyuncaEtkinlikler #Doğaİleİçiçe #WinterthurGözAt #İsviçrehaberleri #isviçredeşehirler #kesfet #zürih #albanifest

Haberin Devamını Oku

İsviçre

İsviçre’nin Sesi Halkın Sesi – Kendi Haberinin Kendi Muhabiri Ol

yazar

Yayınlayan

on

By

Tatil Fotoğraflarını veya Videonu Çek ve WhatsApp’tan Bize Gönder!

Binlerce vatandaş, yıllık tatilini geçirmek üzere anavatanına veya dünyanın farklı ülkelerine seyahat ediyor. Kimi tatilini köyünde, kimi Türkiye’nin Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Antalya, Alanya gibi tatil beldelerinde geçiriyor.

Gördüğünüz ilginç veya dikkat çekici anları bizimle paylaşın:

 • Tatil beldenizden, köyünüzden, yörenizin meşhur bir yerinden gördüğünüzü başkalarıyla paylaşmak istedğiniz yerlerden, sevdiklerinizle buluşma anlarından, tatil keyfi, denizde keyif, eleştiri, tepki, alışverişlerde fiyatlarla ilgili,
 • Yolculuk esnasında havalimanından, sahillerden, eğlence mekanlarından veya karayolundan her türlü görüntüyü ister konuşarak yorumlayarak, ister sadece görüntü veya fotoğraf çekerek bize ulaştırın.

Gönderinizde isminizin yayınlanmasını istemiyor ve anonim kalmak istiyorsanız bunu belirtmeyi unutmayın. Gönderilerinizde fotoğraflara konuya dair kısa bilgiler ekleyin ve videoları ister yorumlayarak konuşun, ister yorumsuz çekip gönderin. Konuya dair kısaca bilgi eklemeyi unutmayın.

Olumlu ya da olumsuz her türlü eleştirinizi, paylaşımlarınızı ve mutluluk anlarınızı bekliyoruz.

Gönderilerinizi video veya fotoğraf olarak WhatsApp’tan şu numaraya ulaştırabilirsiniz: +41 78 899 79 29

Sizden gelen paylaşımlar, tatil deneyimlerinizi ve anılarınızı herkesle paylaşmamıza yardımcı olacak. Şimdiden teşekkürler!

#İsviçreninSesi #HalkınSesi #TatilPaylaşımları #WhatsAppGönderileri #TatilAnıları #Keşfet #Keşfetedüş #Tatil #Marmaris #Bodrum #Antalya #Alanya #Schweiz #Deutschland #Almanya #İsviçre #Haber #Türkiye #Türkei #Ferien #Urlaub #Reisen #Flughafen #Airport #Kuşadası #Belek #Denizli #Pamukkale #Kapadokya #amatör #gezi #muhabir #fotografcı #isviçre #isviçretürkleri #AlmanyaTürkleri

Haberin Devamını Oku

Trendler